Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

08.05.09, 14:04 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Hledání mraveniště
Ve včerejších hodinach byla vyhlášena mezihra a dnes již mame prvního vytěze.Ostatní soutěžící stale mohou hledat,mraveniště bude na svém místě až do konce týdne.
Zatím jediný kdo mraveniště našel je pan Cirius


Dodatek:Vzhledem k tomu ze najít mraveniště je těžší než se zdá,dostane výtěz bodu 10 a každý další o 2 body méně.
06.05.09, 13:23 odkaz přidal(a) Gruel
obrazek
Vyjádření Lorda Gryzzlyho
Investice si každý musí chránit dle svého uvážení a svých možností. Proto jsem rozhodl takto:

Nechť je známo po celé zemi, že cech Lovců v případě nouze bude stát po boku Vikingů. Pokud kterýkoli Viking požádá o pomoc v boji bude mu pomoc poskytnuta avšak pouze jako podpora. Pokud ovšem dojde k útoku na kteréhokoli člena našeho cechu tak budu nucen toto bráti osobně a vyhodnocovat jej jako útok na celý cech a z toho po té vyvodím patřičná opatření a padnou konečná rozhodnutí.

podepsán Lord Gryzzly , z moci císařovny správce havantského území
04.05.09, 19:38 odkaz přidal(a) Nessie
obrazek
Neočekávaná návštěva
Starší jednoruký barbar v drátěné zbroji procházel Havantem, směřujíc k sídlu cechu Řemeslníků. Došel k sídlu, pozorně se rozhlédl a vešel dovnitř. Zdvořile pozdravil obchodníka a mága cechu Řemeslníků, tak jak nebývalo jeho zvykem: ,,Dobrej den!´´
,,Co si přejete pane´´ odvětil již od pohledu moudrý mág.
,,Nejsem tu obchodně, ale chtěl bych s vámi něco projednat´´ pousmál se Jednorukej.
,,Áhá, tak pojďte dál´´ vyzval mág jednorukého barbara do zadní místnosti. ,,Nejste vy ten známý šéf zbojnické bandy?´´
,,To teda jsem, osobně!´´ odvětil barbar. ,,Doslechl jsem se, že máte snad nějaké problémy s ostatními cechy a jelikož jsme měli váš cech a s vaší mistriní v minulosti dobré vztahy, rozhodl jsem se já a moji lidé, že vám vypomůžeme v boji proti té bandě hlupáků!´´
,,To mě teď velice překvapilo a myslím, že by bylo hloupé takovou nabídku nepřijmout.´´ pousmál se mág. ,,Dohodnuto?´´
,,Dohodnuto!´´
Oba si navzájem podali ruce a pozvedli své zbraně na důkaz spojenectví.


....a tak se banda známá jako Zbojníci přidala do války po boku Řemeslníků ....
30.04.09, 20:05 Havant odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Lovecké prohlášení
Cech Lovců dává na vědomí, že ve válce cechu Řemeslníků a Vikingů, bude v případě potřeby stát po boku Vikingů. Nebudeme vyhledávat spory, dokud nezazní definitivní verdikt Lorda Gryzzlyho, který je na cestách.


Kazatel, zástupce Lorda Gryzzlyho

29.04.09, 22:45 odkaz přidal(a) Dorothea
obrazek
Porážka u pohoří Uruth
*Od pohoří Uruth se ozývalo syčení a zvuky boje, krev barvila zelenou trávu* Vzduchem se ozývalo spoustu hlasů, vzájemně se překřičujících " KNĚĚĚĚZ, POMOOOC, JE ZA MNOU.....DO NĚJ!!!SVĚTLO S NÁMI!!TÁMHLE SE BLÍŽÍ DALŠÍ,SEŘ....BOJUJTEEE...."
Skupina bojovníků pomalu postupovala ke svému cíly, napadáni hadí armádou. "S BOŽÍ POMOCÍ" zařval jeden válečník a vrhnul se hrdinně mezi dva hadí bojovníky, následovaný několika dalšímy. Bitva to bylo dlouhá a stále bylo konce daleko. Hadích lidí jako by neubývalo. Chvílemi se zdálo, jakoby se stáhly, když tu najednou "POZZZOOR ZA NÁMA, JE TO PÁÁÁST". Všichni se překvapeně otočili, to už před mini ale stála zářicí magická zeď. "To jsou mi čáry, naprosto skvělé, jste opravdu mistrem" pochvaloval jeden bojovník hadího mága, který se ztěžka opíral o hůl.

Bitva se táhla dlouhé hodiny, až skupinka dorazila značně vyčerpána na okraj průsmyku. Prorazili obě palisády a vrhly se na hadí bojovníky jako kobylky na úrodu. U druhé palisády mnoho bojovníků osobně pozdravilo zubatou, ale kněz je včas vysvobodil z jejího sevření. " Sem tu sám, je toho na mě moc" *mrmlal si sám pro sebe kněz. Po tvrdých bojích dorazili až k portálu. "Zničte ty krystaly" zavelel hadí mág a skupinka tak učinila, načež se prapodivně vypadající portál zavřel.
Hadí mág si oddychnul a pomalu se vracel k východu z průsmyku, zanechal tam spolubojovníky se slovy "Jdu se pustit do opravy svého portálu", načez zmizel.

Bojovníci se nahrnuli do krystalového dolu a začali jej prohlížet, nevšimajích si velkých rudých krystalů, jenž nasávali energii z poblíž položených krystalů Nox. Větší část skupiny se vydala do zadní části dolu, když se z přední ozval obrovský výbuch. Vchod se zasypal jako první a celá přední část dolu se zhroutila. Marně se snažili ti, jenž měli to štěstí a utekli, odvalit zával. Bylo to marné....
29.04.09, 02:51 Havant odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Vikingové a Řemeslníci
Město Havant k této události bude přistupovat bez účasti. Zakazuji ovšem jakékoli šarvátky v ulicích města. Případnému narušiteli klidu a pořádku bude uložen trest. Zákaz nošení zbraní platí i nadále.

Aishlyn, starostka města
29.04.09, 00:24 Lewan odkaz přidal(a) Kiran Nasir
obrazek
Hadí lidé - stanovisko Lewanu
Vzhledem k tomu, že by pro Lewanské království bylo krajně nevýhodné jakékoliv se přiklonění k jedné ze znepřátelených stran hadích lidí, bude rozumnější zůstat v této chvíli neutrální. Nechť je toto stanovisko vlastní všem, kterým koluje v žilách krev elfů.

Vězte, že v případě nutnosti nás ochrání Nistra a náš hvozd.

Zbraně pozvedneme jen v krajní nutnosti!

Aran Nasir
28.04.09, 23:06 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Vikingové a Řemeslníci
"Válka, válka." Křičela malá holčička běžící do chalupy. Chytila se maminčiny sukně a svojí tvářičku přitiskla k jejímu stehnu. "Copak maličká. Kde jsi k tomu přišla?" Otázala se matka. Holčička zvedla svojí jemnou ručku a malinkým ukazováčkem ukázala směrem na Andorské náměstí. Matka vzala holčičku za ruku a obě dvě vyšli pomalými kroky směrem k vývěsní desce na Andorské radnici. Kolem vývěsní desky se zhrocovalo, čím dál tím více lidí. Pomalu se matka prodrala davem, aby viděla na desku, kde byl vyvěšen pergamen, který již svým vzhledem nevěstil nic dobrého. Matka pomalu zaostřila na text, jenž byl na pergamenu napsán. Pomalu si sama pro sebe začala pergamen předčítat.

Vážený lide Andorský,

se smutkem Vám oznamuji, že náš cech Vikingové, byl donucen k vyhlášení válečného stavu vůči cechu Řemeslníků. Důvodem k tomu, bylo hanebné a zbabělé zabití dvou příslušníků našeho kmene, kteří byli bez možnosti obrany popravení skunkem z řad Řemeslníků, jehož jméno jest Eragorn. Snažili jsme se tuto situaci vyřešit smírem a konzultací s několika členy cechu Řemeslníků, kteří nám do oči lhali, jak si nepřejí válku a jak se budou vše snažit urovnat. Dáli jsme jim opakovaně mnoho času, aby se mezi sebou domluvili a viníka potrestali svými vlastními prostředky. Ale oni místo toho, aby se snažili tuto ošemetnou situaci vyřešit mírovou cestou, tak kuli pikle a verbovali do svých řad vojáky. Vzhledem k výše uvedeným důvodům nám nezbývá nic jiného, než přestat ze sebe dělat šašky a konat.

A proto my, cech Vikingů, vyhlašujeme válku podlému cechu Řemeslníků, kteří nemají ani kousku cti v těle, aby s Vámi jednali na rovinu. Již nechceme přihlížet nesmyslnému zabíjení našich členů.

Nechť Skatach pomáhá nám a Všem, kteří budou s námi bok po boku bojovat za nastolení spravedlnosti v našich krajích.

Podepsán Jarl Sangur Grunwald

Když toto matka dočetla, tak se jí zatajil dech. Vzpomněla si na svého muže, který zemřel ve bitvě a kolik bolesti si bez něj musela vytrpět. "Ach." Posteskla si. "Kolik bolesti a utrpení přinese toto zbytečné zabíjení." Zadívala se do nebe. Objala svou dceru a pomalými kroky odcházela ke svému domovu.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist