Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

19.02.12, 18:34 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Otrokáři
Žádám thyrské cechy a společenství, které neprovozují a nepodporují otrokářství, aby mi o této skutečnosti dali vědět svým písemným prohlášením a pečetí. To můžete zanechat ve schránce Lewanského paláce.

Aran Finwes

král Lewanu
15.02.12, 00:56 odkaz přidal(a) Galvin
obrazek
Aurea Leonis
Dává se na vědomí, že dnem 15.2.2012 zanikají cechy Thyrští ochránci a Pospolita. Jejich spojením vznikl cech Aurea Leonis. Nechť se jim daří v plnění svých vizí a cílů.
13.02.12, 01:59 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Bitva o Ileren
Blížila se noc, slunce zapadající nad mořem vysílalo poslední paprsky na zem a vytvářelo tak odlesk na zbrojích obrovské armády seřazené v Ilerenu. Třpyt byl vidět po celém městě, kam jen oslněné oko dohlédlo. Mezitím čněly k nebesům bojové zástavy s erby armád, rodů a cechů. Byla vidět zářivě žlutá patřící Lovcům z Havantu, temně modrá Praetoriánské gardy z Thyrisu a stromově zelená barva hrdých elfů Menel Sangy z Lewanu. Rudé kříže Templářských rytířů zas zářily jak krvavé rány na bílých tunikách. Byli zde všichni, odložili své spory a sjednotili se pro jedinou věc. Pro budoucnost své země.

Henry sledoval z hradeb všechnu tu masu řadící se k útoku. Slyšel velitele štěkat rozkazy, čarodějové do toho kouzlili ochranná zaklínadla a to vše zakončovalo řehtání koní ustájených kdekoli, kde byl byť jen drobný ždibec trávy. Naposledy pohlédl po všem tom shonu tak nezvyklém pro pohraniční město a vystoupal do horních sálů Ilerenské pevnosti. Opásal se mečem a uchopil nádherně zdobenou sekeru z mitrilu. Na zlomek okamžiku se mu zdálo jakoby zapulzovala, jakoby věděla, co ji čeká. Rychle seběhl po schodišti, osedlal svého oře a vyrazil. Ovšem nepřipojil se k armádě šikující se k útoku, místo toho zmizel v portálu.

Tupý hukot, hučení v uších. To bylo jediné co Erlist slyšel, klečel na zemi, vše okolo sebe viděl rozmazaně, přesto do tětivy svého luku zakládal jeden šíp za druhým a posílal je do řad nepřátel, kteří umírali, aniž by spatřili svého protivníka. Kolem něj se míhaly modré pláště a ozvěny strohých rozkazů důstojníků Praetorie. Jeden z vojáků k němu přistoupil a přiložil mu k ústům lahvičku jasně žluté tekutiny. Po chvíli mohl Erlist zase jasně myslet a bojovat. To co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, kterým bylo zničení malé skupiny nepřátel v týlu Andarijských, se zle zvrhlo. Oddíl vedený maršálem Erlistem a důstojníky Praetorie se zastavil u palisády a nemohl dále. Démoni využili chvilkového zaváhání a rychle je obklíčili. Až kopí a zničující kouzla Kavalerie pomohla obrátit boj ve prospěch útočníků. Po proražení démonské linie už nepřátelé padali rychle. Zanedlouho byl slyšet jen skřípot mečů modropláštníků, kteří procházeli mezi padlými démony a doráželi ty, kteří ještě projevovali známky života.

Henry přijel na místo určení, kde na něj již čekal doprovod. Když objel útes, otevřel se mu úchvatný pohled. U pobřeží byla zakotvená obrovský koráb s rudým praporem plná odhodlaných Husitů a jejich spojenců. Henry nastoupil na palubu a vypluli směrem k obsazené ilerenské vesnici. V dáli se objevila další loď, tentokrát se zeleným praporem. Elfové již odvedli svůj úkol ve městě a nyní spěchali, aby se připojili k flotile. V zápětí zahládl pevninu.

„Proberte se, vy chátro, a chovejte se jako vojáci!“ křikl rytíř Bořivoj do davu, jenž se snažil probít k tunelu vedoucímu do dolu. To co byl z počátku precizně vedený útok, se proměnilo v tlačenici masa a oceli. Zkušený rytíř obnovil morálku a seřadil vojáky do bojového útvaru. Teď již nebyl problém dostat se až ke vchodu. První do temnoty sestoupil kaplan Finarfin, který pomocí magie zamezil démonům, aby se přiblížili ke zranitelné skupině. Andarijští se totiž po jednom soukali do úzkého otvoru. Takovým, jako je například Bořivoj, to kvůli širokým ramenům trvalo notnou chvíli.
V tunelu to šlo rychle a klidně, každý znal své místo. Zabij nebo buď zabit. Když se probili až do dolu a na okamžik nahlédli ven, nevěřili vlastním očím. Tam, kde dříve byla vesnice, to teď vypadalo jako v pralese. Dlouho si ovšem výhledu užívat nemohli, přímo před první linií se objevil arcidémon a začal rozsévat smrt a zkázu. Pravý boj mohl začít.

Maršál Erlist, již v plné síle, stál v zadních řadách armády, která se probíjela průsmykem mezi skálou a mořem. Lovci ve svých typicky žlutých pláštích odvedli skvělou práci. Vraždili démony po desítkách a zatlačili je až k dolu. Teď s posilami, které sem přivedl ze severu, nebyl velký problém spojit se s oddílem v dole. Vykřikl několik rozkazů a armáda se sborovým křikem vyřítila a zaútočila na nekrytý týl nepřítele. Pak se vyhoupl na kamenný výstupek, založil šíp do tětivy a napjal luk. Cíl byl jasný, ovšem v dálce ho upoutalo něco jiného. Ostřílený hraničář si hodil luk přes záda a tasil meč. Lehce pokývl na kaplana Finarfina, kterého do teď od začátku bitvy nezahlédl, usmál se a rozběhl se vstříc nepřátelům, přímo do zamořené vsi. Pak zmizel ve změti jejich chapadel.

Masakr, tak by Henry popsal to co se dělo od jejich vylodění ve vesnici. Zpočátku byl odpor minimální, ale v momentě kdy si arcidémon uvědomil, že je obklíčen ze všech stran, nepříčetně zuřil. Vrhal proti nim každého slizkého démona, který byl poblíž. Se šíleným vztekem chrlil mocná kouzla. Okolo Henryho kráčela smrt, zezačátku si vybírala jen rozvážně a pomalu. Nyní však brala plnými hrstmi. Všude kolem byly rozsekané kusy těl, vnitřnosti a stříkance krve kam dohlédl. Plameny začaly olizovat hrdé bitevní koráby plameny a posádka jen těžko hasila požár. Jen na chvíli se Henry zastavil a sledoval tu spoušť, když jej něco těžkého udeřilo do hrudníku a povalilo na zem. Meč mu vypadl z ruky a obrovité oko se nad ním chystalo k poslednímu, smrtelnému, výpadu. Henry už viděl sám sebe v Království nebeském a začínal Boha prosit o odpuštění. Najednou zasvištěl šíp a projel démonem jako stohem sena. Henry na nic nečekal, převalil se a uchopil meč. Třikrát přesně udeřil a démon padl. Ze stínů se vynořil Erlist, pomohl mu vstát, podal štít a řekl „ Na smrt je příliš brzy, bratře, teď se postav. Ještě nás čeká pár démonů, které musíme poslat zpět do pekla.“ Za několik dlouhých minut se k výsadku podařilo probojovat i hlavnímu voji armády. Byli zachráněni. A co více – uspěli.

Bitva se již chýlila ke konci, nyní již spojené vojsko dobíjelo zbytky nepřátel a obkličovalo poslední ruinu. Tam se zabarikádoval samotný arcidémon Regnum, velitel pekelníků, kteří téměř půl roku obléhali a trápili Ilerenské panství. Kdysi měl moc. Kdysi měl vojsko. Kdysi měl přízeň svého pána. To vše však vzalo za své díky víře, odhodlanosti a bratrství andarijského lidu.
Démonovo tělo nevydrželo ani dvě rány.

Již za tmy, když i poslední opozdilci opustili bojiště, se právě dobytou vesnicí nesl zvuk podkov. Dva jezdci v bílých pláštích s rudým křížem na hrudi se projížděli a vzpomínali. „Tak dlouho jsem zde nebyl, a přesto mi to tu není cizí.“ pravil jeden z nich. Druhý mu přitakal: „ Ano, sám to zde stále poznávám, i když tu téměř nic nezbylo“. První jezdec se zastavil, pohlédl na moře a pravil jakoby do větru: „Prošli jsme mnoha útrapami, bratře. Ty nás ale jen posílily a sjednotily. A já při Bohu jediném slibuji, že toto město přebuduji a jeho slávu pozvednu zpět k nebesům, tam kam patří! Deus lo Vult!“
12.02.12, 12:32 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Protiofenzíva
Již dnes, v neděli dne dvanáctého měsíce druhého, se vydají naše vojska v ústrety démonům, kteří bezostyšně okupují Ilerenské panství.
V této bitvě se rozhodne o tváři císařství, proto ty, který uneseš zbraň, spěchej dnes před sedmou hodinou do Ilerenu a přidej se k boji!

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
08.02.12, 21:26 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Nalezené věci
Rád bych tímto vyzval osoby, které jsou známy pod jmény Respiro, Teror, Faergas Githan, Moroe, Belegorn, Asherit, Francis Drake, Binar a Heratrix, aby mne co nejdříve vyhledali. Věc se týka jejich majetku, který jim má být navrácen. Toto se týká i cechu Strážců, Tuláků a Kavalerie.
V případě, že by někdo nejevil o svůj majetek zájem déle jak dva měsíce, připadnou jeho věci městu.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
08.02.12, 20:53 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Příroda volá do zbraně
Cítíš-li se býti svobodným elfem a není ti lhostejné, jaké zprávy si stromy šeptají, přijď kolem půl osmé večer, pátečního desátého dne v druhém měsíci na Lewanské cvičišti. Bude ti odhalena řeč stromů a jejich šepot uslyšíš i ty. Dozvíš se, co trápí přírodu. Dozvíš se o démonech, co celou zemí okupují. Zaměříme se především na zlepšení kondice a osvojení si základních praktik pro používání zbraní a zbrojí. Probereme způsoby, jak démony skolit. Cvičícím poskytneme zdarma dřevěné zbraně, štíty a ošetřovatelům obvazy.
Budeš-li mít po cvičení v sobě odvahu stanout po boku Lewanské armády, dostaneš patřičné zařazení do hodnosti, podle zkušeností na cvičení získaných a ukázaných. Bude ti dán armádní šat. Pak za zvuku rohu dne 12 v měsíci druhém vyrazíme na pochod k Ilerenským branám. Po boku rytířů templu pokusíme se některé zprávy, poletující ve větru mezi stromy, odstranit z písně, jež stromy hrají.

Naladris Denegond
Herold lewanský a generál Aranovy armády
08.02.12, 11:18 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Nezastavitelná síla
Obloha se začala zatahovat, hustými, těžkými mračny. Všude v okolí sopky poletoval vzduchem sopečný popel a halil krajinu do temného hávu. Zvěř, která cítila nebezpečí, opouštěla okolí v celých stádech a prchala tak daleko jak jen mohla. Slabé otřesy země a vzdálené temné hučení, dávaly tušit, že se schyluje k něčemu velkému…

Daleko od zuřícího živlu, obklopen svými služebníky, sledoval Quarazom dění kolem sopky. Dobře věděl, že zkrotit probuzenou sopku by nedokázal ani on. Proto se vytratil hned, jakmile byl rituál dokončen. Elfové a jejich skupina, však dál setrvávali v kráteru a snažili se, zastavit nezastavitelné. Musel tu jejich bláhovost obdivovat. Jejich moc byla tisíckrát menší než jeho a díky němu, nebyli chráněni silou hvozdu, ale přesto odmítali uznat svou porážku. Tvrdohlavě se snažili potlačit magii, kterou v kráteru cítili, ale to už nebyla jen jeho magie. To ničivá síla vulkánu, živená silou toho co hledal, je nakonec přinutila opustit kráter. Jemu teď zbývá jen čekat, až se vše dostane na povrch. Plán mu zatím vychází, ale proč je tedy tak neklidný?

Zemětřesení v Havantu bylo tak silné, že obyvatelé sotva dokázali stát na nohou. Vlny se převalovaly přes břehy a zaplavovaly Havantský ostrov ledovou vodou. To nejhorší však přišlo v noci. Krátce po setmění se vzduch naplnil zlověstným tichem, které bylo brzo vystřídáno rychle se blížícím hučením. Moře ustoupilo daleko od břehů a obzor se zatáhl neprostupnou modrou clonou. Vlna, větší než jakákoliv předchozí, se plnou silou převalila přes Havantský ostrov a smetla vše, co jí stálo v cestě…
08.02.12, 00:17 Havant odkaz přidal(a) Správce Henry
obrazek
Havant v obležení chladu
Občané Havanští.

Tímto doporučujeme všem obyvatelům Havantského ostrova, aby přenesli svůj majetek na pevninu.
Neb události minulých hodin ukazují, že příroda je mocná paní a není mnoho šancí se jí stavět na odpor.

Pro obyvatele našeho ostrova je zřízen náhradní domov v baráčku číslo 1. na předměstí.
Banka bude v brzkých dnech přesunuta naproti tomuto domku do čísla 14.

Dále. Tímto vyhlašujeme sbírku na pomoc obětem záplavových vln. Truhla na vaše příspěvky je prozatím umístěna u Kamenné věže na konci Havantu.
Budeme vděčni za jakýkoliv kus teplého oblečení či čehokoliv jiného co nám pomůže.

Na závěr bych vás ráda uvědomila o zřízení Pomocných sborů pod mým velením.
Dobrovolníci, kteří by se rádi zařadili do těchto řad, nechť mne prosím vyhledají.
Budeme vděčni za každou pomocnou ruku.

Pro správce Henryho, Ductora řádu templářských rytířů a lid Havanský sepsala Melaroccina. Radní města Havant.

*pečeť správce města Havant*

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist