Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace

Enteron

obrázek postavyPříběh Enteron San Noxe
Bylo chladné ráno, z ohňů po celém městě už jen doutnali uhlíky a celé město, až na stráže u hlavních palisád vesnice spalo, až na jednoho mladého elfa…
Tento Elf seděl na palisádě u jedné z bran a pilně studoval kouzelné svitky s různými texty, které jen málo kdo uměl rozluštit, byli to mocné svitky magie. Enteron jmenoval se tento mladý elf, který měl v oblibě magii, přivedla ho k tomu jeho matka, která byla jedna z nejlepších léčitelek ve vesnici. Jeho záliba v magii byla úchvatná, ale bohužel… jeho směr v magii se trošku odsunul od magie života, kterou se ho matka snažila učit, ale zajímala ho hlavně magie smrti a chaosu.
Naštěstí Enteron byl dost rozumný a své schopnosti používal pouze v pomoci své vesnici, nikdy nikoho nezranil natož, aby zabíjel, ale to se jednoho dne mělo změnit.

Útok na vesnici…
Bylo ráno jako každé jiné a Enteron jako každý den seděl na palisádě u hlavní brány, hned z rána sledoval jiného mladého elfa, který se svým krumpáčem a pochodní opouštěl bezpečí vesnice a směřoval k blízkým dolům. Byl to jeho bratr, na kterého Enteron dával pozor, ale moc si nerozuměli, jelikož se jeho bratr zabýval pouze skromnou výrobou a řemeslnickými učením. Nicméně rodina je věčná. Blížilo se poledne a Enteron přečítal svitky jeden po druhém a snažil se dozvědět nové kouzelné formule, v tu chvíli byla stráž zasažena šípem do hrudi a šla k zemi… Útok na vesnici!
Skřeti z ničeho nic zaútočili na vesnici a díky momentu překvapení a velké přesile se valili skrz palisádu jako záplava, nikoho nešetřili. Enteron, aniž by stihl zareagovat, byl zatáhnut svou matkou za palisádu, která byla v mrtvém bodě vesnice a společně s jeho bratrem, který se vyděšeně vrátil z dolů, se rychle vydali k přístavu, kde se lidé snažili uprchnout této pohromě, jeho otec se chopil meče a snažil se pomoct při odražení nepřítele, což byla chyba… Otec byl obyčejný řemeslník, který zbraň nikdy nedržel, a to se mu stalo osudným. Matce obou chlapců se povedlo nastoupit spolu s nimi na jednu z lodí a na poslední chvíli odplout… bohužel, ale byli jediní…

Po několika měsících plavby
Moře, moře, moře a nic jiného na obzoru, tak vypadala cesta rodiny po tom, co museli utéct ze svého domova. Docházelo jim jídlo i voda, ale po dlouhých měsících narazili na pevninu, při pokusu o přistání se loď roztříštila o útes, naštěstí všichni vyvázli pouze s malými šrámy.

Nový domov?
Po ztroskotání na neznámém pobřeží se rodina utábořila, aby přečkali noc a hned se ráno se vydali na cestu. Cesta byla dlouhá a potkávali mnoho druhu zvířat, která ve své domovině nepoznali. Po nějaké době dorazili k velkým hradbám neznámého města, jak nakonec zjistili podle velké cedule nad branou, bylo to město Andor. Celá rodina se usadila v tomto městě, kde se snažili začít nový život, Enteron pokračoval v učení magie, jeho matka se přidala k cechu léčitelů a mladší bratr se i bez svého učitele a otce rozhodl učit dále v řemeslnickém umění.

Nové zklamání
Vypadalo to, že nový život nemá chybu, až do útoku temné jízdy na město, celé armády města i ostatních měst se postavili pod vedením velitele městských stráží a rytířů, aby tuto vlnu útoku zahnali. Po hodinách boje se nepřítel vzdal a začal ustupovat, bohužel jejich matka byla zasažena otráveným šípem, který i po snahách ostatních léčitelů způsobil její smrt. Oba bratři zůstali sami.
Rozdělení…
Enteron se po smrti své matky uzavřel a pokračoval svou cestou magie, které propadal čím dál více, hlavně černé magie. Jeho cesty ho zavedli na mnoha místa, ať to byl cech Lovců a Heroldové šerpa města Havantu, tak temný nekromant s hvozdu, který ho sváděl z cesty. Už nikdy nebyl jako dřív, propadal krvi a pomstě, ovšem nikdy nezapomněl na svého bratra, kterého z povzdálí sledoval a chránil.
Enteron se po letech v této zemi rozhodl pomstít smrt svého otce a celé své vesnice, bohužel nechal pouze dopis na rozloučenou a bez jakéhokoliv osobního rozloučení nasedl na loď a vrátil se, aby bojoval za svou ztracenou zem.

Přistání několik hodin jízdy od trosek vesnice
Po přistání v táboře se Enteron ihned přidal ke skupině kouzelníku, kteří přijímali jakoukoliv pomoc při boji se skřety, jejich plán byl jasný, znovu dobít všechny vesnice zpět a zahnat ty zrůdy zpět do hor. Pravdou bylo, že skupinu, která se rozhodla znovu dobit území zpět, tvořilo asi jen par stovek vojáku a kouzelníku, ale jejich odhodlání bylo silné. Útok začal pár měsíců poté, co Enteron dorazil a pod vedením Arcimága Cyruse se vojsko vydalo vpřed, postupně dobývali jednu vesnici po druhé a skřeti si začali uvědomovat, že jejich čas je pryč a ustupovali. Schopnosti Enterona některé až děsili, jelikož měl v očích touhu po pomstě a bez váhání zabíjel skřety po desítkách bez slitování pomoci černé magie smrti. V normálním světě by asi stálo za uvážení ho nepřijmout do řad vojáku, ale v této chvíli se všem tito schopnosti hodili a pomoc by odmítl jen hlupák. Po týdnech bojů se prapor vojáku dostal, až k vesnici kde Enteron žil, těla všech mrtvých byla stále na místě, teda to co z nich zbylo. Enteron našel něco, co neměl, kostru která měla na zápěstí kožený náramek s iniciály A E, což znamenalo, že našel svého otce. Po chvíli ticha se rozhodl pozůstatky sebrat a vydal se kousek za vesnici, kde pozůstatky svého otce pochoval, aby mu dopřál aspoň po smrti klid.
Po několika měsících se výprava vydala opět na cestu, aby dokončila svůj úkol a to zničit hrozbu. Po krutých bojích a desítkách mrtvých vojáku se dostali, až k průsmyku, který vede do hor, odkud skřeti přitáhli. Zde se arcimág Cyrus rozhodl vybudovat základnu s pevnými zdmi, které zajistí, aby už tudy nic neprošlo a lidé byli v bezpečí.

Bylo po všem, ale Enteron necítil žádnou útěchu, žádny klid … po několika dnech strávených ve svém starém domově se rozhodl vrátit do země Andaria, aby zkusil najit svůj smysl života.

Cesta do země Andarijské
Po dlouhé plavbě byl Enteron zpět v městě Andor, ale ihned se ukryl v blízké ubytovně, kde se rozhodl trávit svůj čas. Nechtěl, aby se někdo dozvěděl, že je zpět, nejméně jeho bratr, který by jej chtěl přitáhnout k sobě.
Pro začátek, začal Enteron v přestrojení zkoumat Andor i okolní města, aby zjistil, co se v této zemi změnilo, byl až v šoku k jakým změnám došlo…
Místa, které dobře znal, byla přestavěna, stará loviště byla prázdná a tak začal znovu s mapováním země, aby mohl začít s budováním základu, aniž by na sebe upoutal pozornost.
Enteron se rozhodl zůstat sám, aby našel svůj smysl života, stát se pouhým alchymistou a zajímat se jen o láhve a bylinky, bojovat za život a bránit město, nebo snad se spojit se samotnou smrtí. To bohužel nikdo nezjisti, dokud jeho pouť nedosáhne konce.

návrat na seznam příběhů

Komentáře hodnotících k příběhu
(vyjadřují názor hodnotících, ne názor Andarie)
Zelená = komentář vztahující se k aktuální verzi příběhu
Hnědá = tento komentář může být zastaralý
prozatím žádné komentáře
Podrobný rozpis získaných ohodnocení:

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist