Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

02.09.11, 13:32 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Schůze s Havantem
Vážení Havanťané, cechmistři, občané,

v sobotu 3.9. zvu na sedmou hodinu večerní každého občana Havantu, především však zástupce místních cechů, do Ilerenské pevnosti.

Erlist, Komtur Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
31.08.11, 23:19 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Správa Havantu
Andarijská regentura, císařské rytířstvo, pověřuje dočasným správcovstvím města Havant a jeho přilehlého okolí paní Melaroccinu.
Toto platí do odvolání regenty, nebo samotnou císařovnou.
Správkyně ustaví městskou radu složenou ze zástupců Havantských cechů.
Dosadí do funkce nové heroldy.
Městu je přidělen nezávislý pozorovatel, který bude dohlížet na veškeré kroky správkyně a městské rady.

Regenti Bořivoj, Chane, Vox
31.08.11, 10:44 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Alkin de Serevin
obrazek
Novinky Perly Jihu
Nový Tribun města
Na vědomost lidu dávám, že jsem byl znovuzvolen Thyriským Tribunem. Stejně jako můj předchůdce i já budu k zastižení minimálně jednou týdně v městské kanceláři na pravidelné sezení s vámi - občany. O tom, že jsem k zastižení budu informovat trubači. Jinak mě kdykoliv můžete kontaktovat komunikačním krystalem, který jsem nově nainstaloval do městské banky, nebo mi zanechat vzkaz v poštovní schránce před bankou.
Thyriské cvičiště
Nechal jsem upravit magickou bariéru nad našim cvičištěm, která zabraňovala vstup lidem, kteří nemají pověst bez poskvrny. I ti mají nyní vstup povolen. Ovšem upozorňuji, že stále platí přísný zákaz vykradání těl pod trestem na galejích!
Městské domy
Protože v současné době není k nalezení žádný volný nájemní dům, rozhodl jsem se využít dvou nevyužitých domů u Thyriského kříže (vedle cechovny Pospolity). Oba tyto domy jsou k pronajmutí již dnes. A aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se s Konzulem vystavit dočasné stanové městečko, kde bude také možno složit hlavu. A protože se stany nepostaví samy, hledáme dobrovolníky, kteří je nám pomohou postavit! Dobrovolníci budou mít v případě zájmu přednostní právo pronajmout si některý ze stanů.
Město Thyris také poptává jakékoliv množství pískovce.

Tribun Maxwel
30.08.11, 11:27 odkaz přidal(a) Tarog
obrazek
Ilerenské šílenství
Rengum chodil slují sem a tam, nervózní, vzrušený a plný očekávání s jakou reakcí Templářů se Quarazom vrátí z Ilerenu. Sice tušil, že se lidi svého města nebudou chtít vzdát bez boje, ale strach je někdy mocnější než vůle člověka. Netrvalo však dlouho a Quarazom se vrátil a přinesl zprávy ve které Regnum doufal. Ilerenští bez boje neopustí město.

Jakoby znovuzrozený cítil svou příležitost, cítil blížící se boj. Po věcích strávených v nicotě, po tom neskutečně únavném Setamově vyjednávání s lidmi teď opět cítil, že se blíží momenty, které ho naplňují - strach, křik a bojová vřava.

Nelenil, musel se připravit, musel naplánovat postup, musel připravit vojsko k postupu. Chodil, rozkazoval a připravoval se. Když se začaly lesem směrem od Ilerenu řinout duté rány a pokřiky, věděl, že není sám kdo nepodceňuje přípravy. Věděl, že to nebude snadné, ale o to víc se těšil.

Ten den se blížil! Den kdy měli udělat další významný krok za tím co hledali, den kdy mělo být další lidské město zabráno, srovnáno se zemí a prohledáno do poslední skulinky.

Quarazom je připravený severně od Ilerenské brány, Regnum jižně. Každý obklopený četou pátračů. Hluk z Ilerenu se rozléhá po okolních hvozdech. Dalo se rozumět i slovům jak jejich vůdci křičí na vojáky, aby se sešikovali a připravili na boj. Napětí se téměř dalo krájet. Regnum vyčkával, když tu se k němu přiblížil jeden z pátračů s jasnou zprávou od Quarazoma: „ÚTOK“. Vyslal tedy celou četu oproti lidským vojákům. K jeho překvapení lidé nelenili a vystavěli si jakési palisády, které znemožnili frontální útok na bránu, tak jak si ho naplánoval. To byly ty zvuky, tlukot palic o dřeva, pomyslel si. Lidé se bránili jak šílení, byli ale silnější a jejich víra v lepší časy je držela na nohou. Ačkoli Regnum i Quarazom posílali další a další pátrače, nepovedlo se jim nic víc, než zničit část palisád. „ÚSTUP!", zavelel Regnum a stejný rozkaz jaký dal svým vojákům, poslal i Quarazomovi.

Regnum zuřil. Žádná zvěř, kterou cestou postkal, neušla smrti. Vrátil se do jeskyně. chodil sem a tam a čepelí na své holi ryl do stěn jeskyně. Jeho běsnění bylo přerušeno příchodem Quarazoma. Ten se na něj s jeho typickým podivným úsměvem podíval a pronesl: „Klid příteli. Bitvu vyhráli, nikoli však válku. Příště je nepodceníme! Už teď se mi v hlavě rýsuje plán!“
29.08.11, 17:54 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Alkin de Serevin
obrazek
Velký Trojboj
Byl pozdní letní večer a Jindra seděl u stolu a něco sepisoval. Byl to dosti velký štos pergamentů. Po chvili zastrčil pero zpět do kalamáře, protahl se a rozhlédl po místnosti. V místnosti seděla ještě Ash, jejich skvělá magyně. Jindra vstal, přešel k ní a povídá: „Prosím tě, tuhle hromadku svitků potřebuju roznést na všechny místa v zemi, kde se vyskytují lidé.‟
Ash jen přikývla, vzala hromádku svitků, zašeptala Translantio a místností se jen rozlehlo *PUF* a byla pryč.
Jindra přešel místnost, zul boty a svalil se do postele.
V tu samou dobu, v jiném místě se lesem, kde pobíhala smečka psů se ozvalo znovu *PUF* a tam se zjevila Ash. Psi jen zakňučeli a utekli hlouběj do lesa. Ash nakračovala lehce, pod jejími chodidly nebylo slyšet ani prasknutí větvičky. Přišla k jedné hospodě a zamumla tajemnou frázi. Jeden ze svitků se před ní vznesl, rozvinul se a přitiskl ke zdi, kde držel jako přilepený.
Ash pohlédla na Jindrův rukopis a začala číst:

Lidé slyšte,
druhého září tohoto roku o šesté hodiny večerní se uskuteční ve městě Thyris velký Trojboj.
První se pojede závod městem po vyznačené trase.
Druhý je souboj s nebezpečným tvorem v Areně.
Třetí házení dýkou a sekrou na terč.
Bližší informace se dozvíte na místě.

Startovné činí 10 zlatých
a ceny ty jsou do skončení turnaje tajemstvím.

*pečeť Ochránců hvězd*


Ash to přejela očima, ušklíbla se, zašeptala translantio a se známým hlasitým *PUF* se přenesla dál.
27.08.11, 18:48 odkaz přidal(a) Erreth
obrazek
Zpráva pro Konzula
Já Rytíř Vox, žádám konzula Alkina de Serevina, aby se zítra o 9 hodině večerní dostavil do Husitského tábora.

Rytíř Vox
26.08.11, 17:08 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Bitva u Ilerenu
Včera po dlouhé době okusily Ilerenské hradby zas plný nápor démonických sil. S pomocí našich spojenců i statečných obyvatel všech koutů Andarie jsme tyto zplozence pekla dokázali zahnat na útěk! Všem, kteří měli tolik odvahy, že se postavili strachu z osudu horšího jak smrt, děkuji.

Démoni ustoupili, ale již dnes zvědi hlásí, že znovu sbírají síly a seskupují se k dalšímu útoku. Očekáváme jej přibližně za týden. Jakmile dostanu přesnější zprávy, znovu rozešlu trubače.

Erlist, Komtur Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
26.08.11, 15:28 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Výcvik
Dnes, kolem šesté hodiny odpolední, proběhne na Lewanském cvičišti třetí trénink boje. Výcvik bude opět zaměřen především na zlepšení kondice a osvojení si základních praktik pro používání zbraní a zbrojí. Cvičícím poskytneme zdarma dřevěné zbraně, štíty a ošetřovatelům obvazy.

Aran Finwes
král Lewanu

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist