Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

19.04.11, 09:31 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Drobné potíže
Na stolku na vrcholku věže ležel deník. Z moře vanoucí vítr si pohrával se stránkami popsanými drobným písmem.
... ale dochází mi materiál. Budu muset někoho kontaktovat a učinit nabídku, která se neodmítá. Nedělní trh mne zklamal, čekala jsem tam půl hodiny, ale nikdo se neukázal. Čekala jsem, že na heroldově tvrzení o každotýdenních trzích bude více pravdy. Pamatuji si ale jeho tvář, musím mu vysvětlit, že ne každého je dobré vodit za nos. Zkusím najít toho, kdo mne nezklamal, ale co nabídnout někomu kdo již snad vše má? Musím...

Blondýnka v tmavém oděvu procházela lesem nedaleko Andoru. Musela zkontrolovat dnešní výtvory a chtěla je vidět na vlastní oči. Procházeli se po palouku, temní jako noc. I z téhle dálky viděla dost nedokonalostí. Nevadí, pomyslela si, vylepším povolávací kruh. Krev se vstřebá a nevydrží dost dlouho. V hlavě už měla nápad. Obešla i další místa, všude to bylo stejné. Ale i přes nedokonalosti byla spokojena, byl to totiž pokrok. Ještě nedávno neuměla vytvořit ani obyčejného poskoka. Shrnula si vlasy do obličeje a vešla do Andoru, snad ji přes kouzlo a obyčejný oděv nikdo nepozná.
Prošla celým městem až k bráně k vězení, kde ji zahlédla měšťanka. Chvíli se na ni zadívala a potom s prstem napřaženým jejím směrem začala volat.
Ale vždyť vy jste sleč...
Světlovlásce se v ruce náhle objevila hůlka a měšťanka ztuhla na místě. Než se strážný stihl otočit, mladá žena zmizela za branou...
15.04.11, 22:22 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Moc krve
Dny a noci jí už téměř splývaly. Seděla ve věži, skloněná nad tlustou knihou, na list papíru vedle ní si psala poznámky. Dnes se ukáže, zda je schopná pokroku. Dnes ozkouší svou sílu. Vstala a prudce se otočila, na kamennou podlahu za sebou nakreslila hexagram prstem namočeným v krvi z malé lahvičky. Na chvíli se zarazila a na tváři se jí mihl výraz soustředění, potom vstoupila do středu kruhu. Zavřela oči a začala pomalu mluvit starým jazykem. Nejdříve mluvila pomalu, soustředila se na každou slabiku, postupně ale zrychlovala, jako by tvořené kouzlo samo chtělo být dokončeno. Poslední slova téměř vykřikla a když otevřela oči, viděla jen zbytky načervenalého dýmu vznášející se místností, obrazec pod ní zmizel...
... O mnoho dále, na pevnině, se na šesti místech objevilo šest nemrtvých sluhů. Byli slabí, ale objevili se na správných místech. Na místech, kde světlovláska před pár dny nakreslila krví obrazce, na místech, kde se krev vsákla do půdy a čekala...
... Světlovláska své výtvory sledovala v křišťálové kouli. Smála by se, kdyby nebyla tak vyčerpaná.
12.04.11, 20:35 odkaz přidal(a) Hestie
obrazek
Klání mistrů řemesla krejčovského
Její jasnost císařovna Killias,

značně znepokojena nepříjemnými událostmi uplynulých týdnů spojenými se skonem její oblíbené švadleny Malánie, zve šikovné řemeslníky ze všech koutů země, aby předvedli svou zručnost a alespoň částečně nahradili velkou ztrátu, kterou Její jasnost utrpěla, ušitím nové garderoby. Výherce krejčovského klání, které se bude konat tuto neděli o čtvrté hodině odpolední, bude císařovnou náležitě odměněn. Místo konání bude v průběhu týdne upřesněno.
11.04.11, 21:34 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Návrat
Lidská rasa, je už od nepaměti spojována s městem Thyris. Však kdo jiný nežli, lidští řemeslníci by mohli vystavět tento skvost mezi městy? Chladné kamenné jeskyně barbarů ani pokroucený elfí hvozd se nemohou v ničem rovnat, kráse a důstojnosti pískovcových ulic perly jihu. V něčem však, přece ztrácelo za svými konkurenty. Přišlo o svůj lid. Lidé přestali cítit svou výjimečnost a ti jenž měli město navždy chránit, byli vyhnáni daleko na sever, kde sžíráni nenávistí a touhou po pomstě, tiše upadali v zapomnění. Oni však nezapomněli nikdy, a když překonali svůj hněv, nastal čas vrátit se zpět.

Nechť je všemu lidu Andarijskému známo… Počínaje dnešním dnem, znovu přebírá Praetoriánská garda správu nad městem Thyris. Po mnoha měsících, se tak město Thyris opět stává frakčním městem. Hlavním městem lidské rasy. Pevně věřím, že tento krok povede k rozvoji města a že společně s vámi se nám podaří pozdvihnout město jako za dob jeho největší slávy.

Nová příležitost - Stejně jako pro nás, přicházejí nové příležitosti také pro vás. Budiž dnešním dnem, prominuty všechny dluhy na daních i staré prohřešky. Také veškeré pronájmy a těžba suroviny budou přehodnoceny tak, abychom co nejvíce podpořili místní obyvatele. Obrovskou šanci tak dostávají nejen ti, kdo jsou občany města již několik let ale všichni, kdo chtějí ve městě něco znamenat.

Senát a Thyriská šlechta - Další novinkou je rozšíření městské rady, tak aby možnost ovlivnit chod města, mělo větší množství jeho obyvatel. Tuto možnost nebudou mít jen zástupci cechů ale všichni občané, kteří se budou aktivně podílet na chodu města a pomáhat jeho rozvoji. Zvláště zasloužilí občané, se pak budou moci stát Thyriskou šlechtou, a ještě tak zvýšit svoje postavení ve městě.

Za konzula Alkina de Serevina vyhlásil Tribun Zaldur


Nový důlní zákon
Kvůli vzniku Thyrisské šlechty a upravenému fungování rady, jsme se rozhodli v brzké době přerozdělit šachty. Proto do příští neděle, dne 17.4. nařizujeme všem, bez výjimky, aby vyklidily své těžební truhly pro případ zabavení jejich šachty. Šachty se budou zabavovat tak jak jsou, tedy i s truhlou. Co se týče nájemní doby, v určitých případech bude u městské rady možné získat zpět peníze zaplacené za pronájem.

Městská rada
Další zasedání městské rady proběhne v neděli, dne 17.4. v devatenáct hodin. Na zasedání jsou zváni všichni občané, kteří mají chuť v Thyrisu něco znamenat a změnit. Tito se dostaví již před sedmou hodinou před sídlo Praetoriánské gardy – Citadelu, zasedání bude probíhat uvnitř.
Na půl osmou potom zveme i širokou veřejnost, která může vznést před radou své požadavky. Tato výzva se týká především všech zájemců o důlní šachty.

Stav ohrožení
Z důvodu výskytu děr neznámého původu, jsem se rozhodl vyhlásit na dobu neurčitou stav ohrožení. Z toho pro každého občana města vyplývá povinnost, být v případě vyhlášení poplachu do čtvrt hodiny nastoupený, vybavený a připravený k obraně města. Toto nařízení může být a bude namátkově kontrolováno, jeho porušení se pak bude trestat.

Město Thyris poptává
Pochodně, děla, nábytek z pískovce, těžké samostříly.

Tribun Zaldur
11.04.11, 13:33 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Pach krve
Slunce se sklánělo nad obzorem, pomalu se ochlazovalo. Její tiché kroky občas vyrušily zvěř pasoucí se na lesních mýtinách, jindy je našla prázdné. Občas se zastavila, zavřela oči a až křečovitě rozevřené dlaně vztáhla k zemi, na které stála. Na některých místech se její tvář uvolnila, jinde zase zkroutila - snad bolestí? Na těchto místech poklekla a začala črtat po zemi obrazec. Tvar byl dokonalý a ona ho zvýraznila rudou, vazkou tekutinou z lahve... Tato místa si musela označit. Čím dříve, tím lépe a tím více jich bude mít. Nevěděla ještě vše, zdaleka ne. Ale byl to další malý krůček, který ji připravuje k dalším. Stejně jako ji k nim připravují bezesné noci nad knihami a nad jejím budoucím výtvorem. Nad tím, koho ona přivede k dokonalosti. Nad tím, kdo naopak jí pomůže nalézt svou pomstu.
07.04.11, 21:44 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
O krok blíže?
Blond vlasy jí padaly do očí, ale nezajímalo ji to. Byla opět o krok blíže. Ta jedna lekce ji posune dál. Nevědomky přejela rukou po brašně s chrastícími kostmi a v duchu se vrátila do podzemí. Nejdřív jí ta pohybující se ruka připadala jako malý zázrak, potom jí došlo, jak je to vlastně snadné. Nemohla se dočkat. Živí nebyli spolehliví...
06.04.11, 20:01 Andor odkaz přidal(a) Starostka Nialith
obrazek
Nábor na andorského herolda
Město Andor hledá nového herolda, který bude spravedlivý a který se bude aktivně starat o blaho a pořádek města. Jestli se jím chceš státi zrovna ty, tak vhod´ svoji přihlášku do schránky, před sídlo starosty v Andoru. Své přihlášky můžete vhazovat do 10.4. Podmínkou není jen znalost boje a taktiky, ale hlavně i umění diplomacie. Beztrestnost a bezůhonost je samozdřejmost. Další a asi poslední podmínkou je býti občanem andoru alespoň po dobu 4 týdnů.
Podepsána starostka Andoru Nialith
03.04.11, 13:54 Andor odkaz přidal(a) Starostka Nialith
obrazek
Andorský trh
Andor si vás dovoluje pozvat dnes na vecerní tradicní andorské trhy. Opet zde zase budou prodejci odmenení 50 zlatými na stánek, a nejoblíbenejší stánek muže dostat až 2 násobek.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist