Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

09.05.11, 23:15 Andor odkaz přidal(a) Tarog
obrazek
Bardské klání
V neděli 15.května léta páně 2011, o sedmé hodině večerní se bude na druhém Andorském náměstí konat klání umění bardského. Je vítán každý, kdo rýmem oplývá či do strun správně uhodit umí.
Startovné činí pouhých 5 zlatých. Jídla a pití co jen hrdlo ráčí.
A ceny? To nejlepší dílo zveřejníme v novinách a tím zvěčníme autora, i nějaká ta cena se zajisté najde. O co ale půjde, zůstane až do konce klání utajeno.
Na vaši účast se těší Jindra a celý cech Ochránců hvězd.
09.05.11, 10:29 Andor odkaz přidal(a) Starostka Nialith
obrazek
Rozsudek soudu s cechem Zaklínačů
Zákaz vstupu na území Andor pro cech Zaklínačů přetrvává. Jestliže zákaz poruší, okamžitě se stanou lovnou zvěří na území Andoru. Výjimku má pouze cechmistr, který může vykoupit hříchy spáchané v Andoru cechem Zaklínačů a to 1500 zl. Výjimka je udělena pouze ke splacení pokuty. Tak zní rozsudek soudu.

Podepsána Starostka Nialith
08.05.11, 23:56 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Zákaz vstupu - cech Pirátů
Na základě usnesení senátu je dnešním dnem počínaje na dobu neurčitou zakázán vstup cechu Pirátů na území města Thyris. Piráti se na území města i jeho okolí stávají lovnou zvěří, kdokoliv je tudíž může lovit a naložit s nimi dle svého uvážení.

Z vůle konzula Thyrisu a Městského senátu, vyhlásil z pravomoci soudce Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
08.05.11, 19:07 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Jedinečná exkurze po hradbách města
Dnes po zasedání senátu, což bude něco mezi osmou až devátou hodinou, budou probíhat unikátní exkurze po Thyriských hradbách. Vstup na prohlídku s průvodcem je pro občany města Thyris zdarma, pro přespolní pak zpoplatněn sumou pěti zlatých.

Exkurze se budou podle zájmu návštěvníků konat až do nočních hodin. Neváhejte přijít, hradby Thyrisu se otevírají jen velmi zřídka!

Na prohlídku vás srdečně zve Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
05.05.11, 23:13 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Zasedání senátu
Na neděli dne osmého tohoto měsíce jménem Konzula Alkina de Serevina, vládce Thyrisu, svolávám na sedmou hodinu večerní zasedání městského senátu. Zasedání je veřejné, každý může přijít a před senátem přednést své požadavky, týkající se města Thyris.

Dále na žádost senátora Valianta prosím zástupce cechů Řemeslníků a Husitů aby se rovněž dostavili na zasedání.

Z vůlé své vlastní, Tribun Zaldur
05.05.11, 16:30 Andor odkaz přidal(a) Starostka Nialith
obrazek
Zákaz vstupu
Tímto vyhlašuji zákaz vstupu cechu Zaklínačů na území Andor. Zákaz platí do vyřešení soudního procesu.

Starostka Nialith
28.04.11, 21:37 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Masakr
Podzemní chodbou se řítil velký válečník zabalený v kožešinách. Dusal od vchodu, odkud se nesly zvuky boje, až k místnosti náčelníka, kam téměř vlétl po hlavě.
Krig, útok, těžce artikuloval. Nebyl zadýchaný, jen nezvyklý hovořit.
Útok? Sušinky z Imeru? odvětil náčelník, snad ještě o hlavu vyšší než bojovník, aniž by zvedl hlavu od leštění ostří sekery.
Ne krig, zrůdy.
Kouknu na ty tvý zrůdy, padnou.
Během okamžiku oba klusali k východu z podzemní jeskyně. Náčelník se zastavil hned, jakmile spatřil první tvory. Nikdy nic podobného neviděl. Vznášeli se a trhali jeho lidi magií. Byl ostřílený válečník, zjizvený mnoha boji, ale i jeho oči se rozšířily hrůzou, když viděl jednoho ze svých mužů doslova explodovat. Byl to Vjall, jeho syn.
Ohlédl se na válečníka, který za ním před chvílí přiběhl, v očích matný lesk.
Kdo unese zbraň, ať je u ohně. A kdo ji neunese, unese ji taky. Jediná cesta je skrz ně...
Válečník pochopil. Největší čest je zemřít pro kmen, ale dnes by umíraly i ženy a děti. To je špatně.
Zrůdy se dostávaly čím dál hlouběji, ale po chvíli se proti nim vyřítil náčelník mávající obrovskou sekerou. Roztínal tkáně tvorů a dal jim zakusit bolest. Alespoň o tom byl přesvědčen. Tlačil se ven a za ním celý kmen. Zasáhl ho blesk, seslaný jednou ze zrůd. Chvíli se třásl, ale potom se po ní vrhl. Kožešina chránící ho před zimou hořela, ale jeho to nezajímalo. Musel své lidi dostat ven.

On už svit měsíce nespatřil. Padl ještě v podzemí spolu s polovinou svého kmene.
27.04.11, 12:17 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Svítání
Paprsky slunce pronikly úzkým oknem do tiché věže. Nic se nepohnulo, snad až na tenkou pokrývku kryjící spící dívku. Zlaté vlasy byly rozprostřené kolem hlavy jako svatozář. Nebylo divu, že spala tak dlouho, dnešní noc ji vyčerpala...

Zamilovala si tohle město. Nikdo na ni nepokřikoval, nikdo ji zde neznal. Od minulé příhody v Andoru byla celkově opatrnější - ne že by se císařskému městu zcela vyhýbala, ale volila lepší převleky. Zde je mohla odložit. Zde mohla obchodovat. A dnešní obchod ji sice stál nemalé peníze, ale už si nemusí dělat starosti s materiálem. Ten obchod ji stál i část dědictví, ale k čemu je dědictví polozapomenutého rodu. Objemný vak s materiálem chrastil s každým jejím krokem, proto hned jak vyšla z bran města a zmizela za prvními stromy, nechala se přenést magií do své věže.

Nad věží se přehnal mrak a na chvíli zakryl slunce. Když se znovu vynořilo, osvítilo polorozsypaný vak na střeše věže. Vak, ze kterého vypadlo několik kostí - snad lidská stehenní, vlčí žebro, gorilí lebka...

Zlatovláska proklouzla ztemnělými uličkami Andoru až k bráně, kde minule došlo k incidentu. Naučila se předstírat to, co není. Za rohem zmizela dívka v róbě, zpoza rohu vykulhala shrbená rozcuchaná žena, kterou každý raději přehlédne. Prošla branou k vězení a vydala se k farmám. Musí najít zbrojíře. Zanedlouho stála u domu s modrými vlajkami, zase narovnaná a sebevědomá. Usmála se na toho, kdo jí otevřel a on dovedl kováře. Dohodli se. Zítra, nejdéle pozítří bude mít svou objednávku hotovou.

Spící dívka krátce zasténala a převalila se na druhý bok. Odhalila čerstvou jizvu na zápěstí se stopami zaschlé krve. Paprsky slunce již téměř dosahovaly na její postel.

Jen úzký srpek měsíce osvětloval zemi. Klečela na střeše veže uprostřed obrazce. Její tělo pokrývala jen tenká róba, lehce se chvěla zimou. Potřebovala pomoc. Velkou pomoc. Pomoc, kterou nemůže žádat od člověka. Stříbřité ostří se zalesklo v ruce, když začala mumlat zaklínadlo. Otevřela své žíly a do stříbrné misky chytala svou vlastní krev. Naplnila ji, cítila svou slabost, ale její magie jí pomohla, stejně jako vždy. Její magie ji nikdy nezradila. Rána se zacelila a přestala krvácet. Odložila nůž a obě své ruce napřáhla nad misku. Začala odříkávat zaklínadlo, krev v misce začínala pomalu vřít a vypařovat se. Rudý oblak získával tvar a když se vypařila poslední kapka, dívka se zeptala tichým hlasem:
Kdo jsi?
Naam, zněla odpověď snad jen v její hlavě.
Byl tu s ní. Věděla, že je to on. Věděla o něm vše, byl s ní svázán její krví a to pouto mu nedovolí ji zradit. Nedovolí mu ji zradit tak, jak to umí lidé.


Paprsky slunce již ozařovaly postel. Blondýnka otevřela oči a krátce se pousmála. Další den začíná.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist