Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

03.12.10, 10:56 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Svátek založení elfské frakce
Třetího dne měsíce dvanáctého, roku pět, byla založena elfí frakce Menel Sanga. Jejím zakladatelem byl Enialis Liadon. Tato frakce si dala za cíl znovudobití ztraceného města, Lewanu. Město bylo nakonec úspěšně získáno a Quendi, členové frakce, se o něj starají dodnes. V průběhu let zažila frakce mnohé změny a jejími vůdci byli Enialis Liadon, Willhrub, Nasir a nyní Finwes.
Ku příležitosti tohoto svátku uspořádá Menel Sanga zítra, čtvrtého dne tohoto měsíce, malý turnaj ve večerních hodinách. Podrobnosti k tomuto turnaji budou vyhlášeny dnes večer.

Aran Finwes
02.12.10, 20:13 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Podivný tieň
„Neverím že nejaký muž z lávy vôbec kedy žil. Už dávno sopka zo seba nič nedostala. Prichádza zima a nepredpokladám že by nám tu chcela hriať. Asi už zase spí.“ Prehlásil hostinský a dolial pivo do džbánu. Nikto si už dávno nespomenul na sopku, naozaj bola dlho ticho. Pred chvíľkou ale vbehli do hostinca ufúľané deti a brblali si niečo o sopke, podivnom dyme nad ňou a o mužíčkovi čo v sopke žije. Hostinský ich rýchlo vyhnal von, aby si aspoň utreli špinu s topánok, skôr ako mu stihnú pobehať po celej miestnosti. Potom neochotne zobral vedro s vodou, handru a išiel utrieť to čo stihli zablatiť, aby to hostia neroznosili po celom baráku.
V sopke mužíček dokončoval posledné prípravy. Všetky ingrediencie boli pripravené. Do lávy postupne hádzal rôzne bylinky, sušené krídla netopierov, žabie oči, jašteričie chvosty a iné podivné suroviny, ktoré bežný človek ani nepozná. Popri tom odriekal podivné zaklínadlá. Už niekoľko dní, možno aj týždňov zháňal všetky potrebné suroviny a teraz už pár hodín odrieka zaklínadlá a vhadzuje tie suroviny postupne do lávy. Bežný pozorovateľ by si povedal že sa zbláznil. On ale vie presne čo robí.
Po pár hodinách jeho snaženia z lávy vystúpil zvláštny dym. Zakrútil sa ako had nad miestom odkiaľ vyšiel a potom v divnom tvare, podobajúc sa na postavu človeka zastal pred ohnivým mužom. Muž pohliadol do miesta kde by mali byť oči dymu a ticho mu niečo šepol. Dym zmenil svoj tvar a vyletel smerom hore do sveta. Mužíček podskočil radosťou, mädlil si ruky a pomaly sa odobral oddychovať. Dielo bolo dokonané, ďalej to je v iných rukách.
02.12.10, 18:23 odkaz přidal(a) Sylar
obrazek
Alessandro
Pobledlou tvář mladého muže osvětlovala svíce. Seděl shrbený nad knihou v kožených deskách a zapisoval si poznámky do deníku...
Horečky konečně pominuly a mohl jsem pokračovat v pátrání. Výzva v bankách se zdá se ujala, v truhle jsem měl čtyři odpovědi. Tři z nich mne vedly na stejné místo - přímo u cesty mezi Andorem a Thyrisem stojí ruina a u jedné z jejích zdí leží polorozpadlý batoh. Jeho nahnilým obsahem je plášť, košile bez rukávů, tunika, léčivé lektvary, mapa cesty z Andoru do Thyrisu a dýka. Obsahoval ještě pečetní prsten Felunu, ten jediný jsem vzal do své úschovy, bylo by neštěstí, kdyby se dostal do cizích rukou. Zdá se, že tato stopa skutečně vede k panu de Miquel, avšak u těchto ruin bohužel i končí. Kéž by se mnou konzul poslal i nějakého stopaře. Od ruiny jsem se vydal do Thyrisu, doufal jsem, že naleznu někoho, kdo by znal cestu k místu popsanému ve čtvrtém svitku - v thyriských bažinách prý stojí domek s molem a v domku je bedna se svinutou mapou, oblečením, pitím a plány lodi. Z toho seznamu mu nic nenapovídá, že by se jednalo o stopu po panu de Miquel, avšak dokud to sám neuvidím, nemohu si tím být jistý. Potom zde zůstává nezodpovězená otázka, jestli je nějaké spojení mezi těmito místy. Dnes si skutečně přeji, abych se nevěnoval filosofii a dalším podobným vědám, ale byl něčím prostším - lovcem, či stopařem. Pak snad bych již pana de Miquel našel a mohl bych se vrátit domů...
Posledních pár slov stěží dopsal, jeho ruka zůstala nehybná na papíře, víčka mu klesla a hlava padla na jeho ruku. Usnul.

O hodinu později se na dveře kajuty ozvalo zaklepání.
"Pane?"
Nikdo neodpovídal.
"Pane?!"
Odpovědí bylo stále ticho. Dveře se otevřely a dovnitř kajuty vstoupil námořník. Pomalu přistoupil ke stolu a lehce spícímu muži poklepal rukou na rameno. Ten se s leknutím probudil a s brkem špinavým od inkoustu na něj namířil. Námořník se jen zasmál.
"Pane, neozýval jste se, tak jsem šel dovnitř. Je čas večeře a kapitán vás žádá u stolu, abyste mu mohl sdělit další plány. Chce vědět, kdy zase budete chtít na břeh. Dochází nám zásoby, tak je musíme doplnit..."
Muž jen pokýval, přejel pohledem zápis v deníku a podíval se na námořníka.
"Já na pevninu budu muset brzy, pátrání musí pokračovat."
Poté zaklapl knihu a vyšel z kajuty...

Druhý den ráno se v bankách celé Andarie ukázal nový vzkaz.

Drazí obyvatelé,
velice děkuji všem, kteří se zatím zapojili do hledání. Z tohoto hledání vyšla jedna jistě potvrzená informace - pan de Miquel se vydal na cestu z Andoru do Thyrisu, zda však dorazil až do Perly Jihu je mi záhadou, neb jediná stopa se nachází přibližně v půli cesty u ruiny domu. Jedná se o zelený batoh s pár věcmi vhodnými pro cestování. Tyto věci zcela jistě patřily panu de Miquel, neb mezi nimi byl tém pečetní prsten Felunský, jež jsemč převzal do své úschovy. Zde však jasné stopy končí a není známo, zda pan de Miquel pokračoval až do Thyrisu, či jinam, ani zda ten batoh odložil záměrně, či mu byl odcizen... Proto vás opět žádám o pomoc s rozluštěním osudu pana de Miquel. Má schránka na Andorském molu je vám k dispozici.

Hluboce zdraví

Alessandro, vyslanec Felunský
01.12.10, 22:49 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Androské voľby
Vážený občania. Do volieb sa prihlásili štyria kandidáti:
Ria el Moor, Argonaut, Jindra a Windsor Imbra.
Kandidáti majú možnosť do soboty večera urobiť vyhlásenia a prezentovať svoje predstavy. V sobotu večer začnú voľby, ktoré budú trvať do pondelka večera. Prajem všetkým kandidátom veľa úspechov a nech vyhraje ten najlepší, ktorý sa bude starať o naše mesto a privedie ho k nekončiacemu blahobytu.
Cisársky úradník Jariw
28.11.10, 21:43 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Andorské volby
Vážené dámy, vážený páni, milý občania mesta Andor. Po troch mesiacoch zase nadchádza doba, keď si treba zvoliť starostu nášho mesta. Preto žiadam tých, ktorý majú záujem o kandidatúru na starostu mesta, aby vhodili zapečatený zvitok do truhly, ktorá je umiestnená v banke. Truhla tam bude do stredy večera, keď ju prídem prevziať a vyhlásim mená kandidátov, ktorý spĺňajú podmienky, aby mohli kandidovať.
Cisársky úradník Jariw
28.11.10, 13:51 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Losování o prodloužení nájmu
Během příštího týdne proběhne druhé losování o prodloužení jednoho z lewanských obytných nájmů o jeden týden. Do losování budou automaticky zahrnuty všechny nájmy občanů Lewanu, kteří nemají žádné dluhy vůči městu a nejsou členy Menel Sangy.

Aranduri Sylvanas
25.11.10, 17:29 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Hon začíná
Z brány templářské pevnosti vyjeli jezdci. Žluté pláště se zavlnili ve větru, ozvěna dusotu kopyt naplnila zablácené prostranství Ilerenu.
Bořivoj zabouchl bránu pevnosti a upřel zrak na kaplana Finarfina. "Tak to by bylo," zavrčel.
Kaplanus, jak se sluší na božího služebníka mírně a s nadějí v hlase. "Snad to dobře dopadne"
Rytíř se zatahal za fousisko a s mumláním vešel do vstupní haly templářského sídla.
Pod paží do kůže vsazenou listinu. Na ní z části viditelný nadpis "Pověření.............. k honu na lupy. " Poklepal na kůži a ucedil mezi zuby "jojo."
16.11.10, 21:22 odkaz přidal(a) Abe
obrazek
Výzva v bance
Den se pomalu přehoupl v noc a postava v temněfialové tunice procházela městy. Opírala se o černou hůl a zastavila se před každou bankou každého města, aby na její dveře vyvěsila list.

Vážení obyvatelé města, návštěvníci i dobrodruzi,
obracím se na Vás všechny se žádostí o pomoc i informace. Hledám muže asi pětadvacetiletého, hnědých kratších vlasů, průměrné výšky a štíhlé postavy. Jeho jméno je Santiago de Miquel. Naposledy byl spatřen snad již před měsíci v Andoru, kde také jistý čas bydlel. Jedná se o vysoce postavenou osobu pocházející z ostrova Felunu, za jakékoli informace vedoucí k nalezení pana de Miquel nabízím jménem konzula Felunského odměnu závislou na důležitosti dané informace. Prosím, pokud cokoli zjistíte, vhazujte zapečetěné svitky do schránky na Andorském molu.

Předem děkuji za spolupráci a hluboce zdravím

Alessandro, vyslanec Felunský


Poté, co obešla všechny banky, zamířila postava do Andoru, kde na molu nasedla na lod a obplula na širé moře.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist