Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

31.01.11, 19:38 Andor odkaz přidal(a) Starosta Argonaut
obrazek
Udělení zákazu vstupu
Od dnešního dne je tímto udělen zákaz vstupu všem členům cechu Iluminátu na celé území města Andor a jeho okolí !

Tento zákaz platí s okamžitou platností!

Starosta Argonaut
29.01.11, 22:05 odkaz přidal(a) Sylar
obrazek
Kovář na hradě
Její Císařská milost se uvolila, že pro tento večer smí poddaní využít služeb jejího kováře. Kryštof Kladivo za úplatu poskytne kopytům jejich koní stejnou péči jako císařským armádním zvířatům. Kryštof řečený Kladivo se bude zdržovat buď na Hradě nebo Andorském náměstí.
29.01.11, 18:35 odkaz přidal(a) Abe
obrazek
Tajemné svitky
Uprostřed portálu v Havantu to zajiskřilo, jako vždy, když se někdo přemisťoval a zjevila se zahalená postava.

Rozhlédla se po liduprázdných ulicích Havantu a lehkým krokem sestoupila z portálu, což doprovodilo lehké škobrtnutí a ošklivý pád. "Au!" vyjekla dívčím hlasem záhadná osoba. Opartně vstala a vyšla do temných uliček. Došla až do blízkého krámku patřícího cechu Lovců, kde zahlédla obchodnici Cornelii. Ta zrovna rovnala pár věcí v obchodě a ani si nově příchozí nevšimla. Zahalená osoba tiše přešla ke stolku a položila tam svitek, jehož nadpis zněl až příliš jednoduše, "Odměna"...

*později téže noci*

Zahalená postava dorazila do svého příbytku. Odložila plášť a posadila se na postel, kde se schovával její věrný pes Pytlíček. Rozsvítila svíci a její dívčí tvář se zaleskla ve svitu ohně.
"Tak Pytlíčku uvidíme kolik lidí na tomto světě je schopno se najít když mají nějaké pojítko. Zítra se vydám do města a usnadním jim luštění naší hádanky." Podívala se do kouta svého pokoje ve velkém domě, kde se ukrývala její truhla s poklady.
"No snad ti, kdo to dokáží, ocení co dostanou." Podívala se na strop pokoje a když usínala tak bylo slyšet jen jemné zamumlání: "Tohle je snad to nejcenější, co svět nabízí."
27.01.11, 20:53 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Volby v Thyrisu
Začátkem února se v Thyrisu uskuteční volba starosty. Zájemci o tuto funkci nechť vhodí svitek se svým jménem do zlaté truhly vedle banky. Starosta musí být lidské rasy, občan Thyrisu a nesmí mít dluhy na daních ani u léčitelů. Dne 1. února budou přihlášky vyzvednuty a se jmény bude seznámena Rada. Volba proběhne v druhém únorovém týdnu, datum a čas konání bude upřesněno. Volební zasedání Rady není přístupné veřejnosti.

Mashell
27.01.11, 17:12 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Obřad na poděkování Nistře
Zítřejšího dne tohoto měsíce, to jest dvacátého osmého, pořádá Ronald de Saar obřad na poděkování Nistře. Zváni jsou všichni její následovníci, kteří se tento den chtějí spojit a společně se poklonit naší paní.

Sraz účastníků bude v 19:45 na Lewanském náměstí u městského portálu. Posléze se všichni přesunou na Nistřin ostrůvek.

Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
25.01.11, 22:37 Andor odkaz přidal(a) Starosta Argonaut
obrazek
Výzva
Tímto vyzívám cech Iluminátu k zaplacení pokuty ve výši 3 500 zlaťáku! Tato skupina dostala více než dost času k zaplacení této pokuty , pokud tak neučiní do konce tohoto měsíce budou podniknuty rázné kroky !

Starosta Argonaut
22.01.11, 13:07 odkaz přidal(a) Fraenir
obrazek
Ovčí mor
Jednoho dne se ovčí král procházel po svém království. Nebylo to ledajaké království, bylo plné pastvin, pahorků a luk, na kterých se pásla stáda ovcí. Takový malý ovčí ráj.
A jak se tak procházel, uzřel rozlehlé louky, na kterých byla spousta nespasené trávy, která si rostla, jak chtěla. Obrátil se proto na prvního bečáka, svého nejvěrnějšího rádce. Proč je všude spousta ovcí, ale tady není ani jedna? Můj pane, sem patří ovce z jedné velké země, z Andarie. Tam jsou ovce zotročovány ještě víc než kde jinde, jsou nuceny dávat vlnu až do skonání těla a nestříhají je jednou za čas, ale hned několikrát denně. Král se rozčílil: "Tak takový vděk mají tamní tvorové k mým dětem... Tomu se musí učinit přítrž!" A tak král mávl rukou a mnoho ovcí opustilo svět Andarijský, aby šly za lepším...

Starý sedlák sfoukl svíčku, když zjistil že synek už spí. Dnes bylo slyšet takové divné bečení... ale tomu by stejně nikdo nevěřil, vždyť je to jen pohádka pro děti. Nebo ne?
21.01.11, 00:45 Havant odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Ultimátum
Oznamuji, že cech Iluminátů dostal nařízení k vystěhováni se ze stávajícího pronájmu, čas na to mají do této neděle do osmé hodiny večerní. Pokud tak neučiní, veškerý jejich majetek bude zabaven a následně veřejně vydražen. Dále jim bude zakázán vstup na Havantské území, porušením zákazu na ně bude vydán zatykač.


starostka Aishlyn

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist