Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

22.06.10, 20:06 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Výkopy v Imeru II
V zapadlém dole se zase začali ozývat zvuky krompáče a občas se ozval i tlumený výbuch. Zmatení horníci vylezli na povrch. Jejich tvář ale prozrazovala že v hlavě nemají všechno v pořádku.Ví někdo co se stalo v tom dole?
20.06.10, 11:09 Imer odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Nová Valkýr!
Mesto Imer oznamovat,že dosadit do funkce nová Valkýr,barbarku Araine.
Doufat,že Valkýra Araine vykonávat svá funkce co nejlépe moct.

Herndall Selvir
17.06.10, 20:49 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Výkopy v Imeru
výkopy pokračují podle plánu,občasná nevolnost je připisována stísněným prostorám a plísním v nich.Výskyt nemrtvých je podle predpokladů.Šachta zčásti proražena na východě Imeru.
17.06.10, 15:36 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Boj v Ilerenu
Boj v Ilerenu
Kámen Duše se rozpadl na prach. Zem před ilerenskými hradbami rozrytá od úmorného boje byla prosáklá krví válečníků a monster valících se v hordách z portálu.
Bojovníci se opět zformovali do šiku. Přes louku posetou mrtvolami se nesl řev oblud chystajících se k dalšímu výpadu. Nezřetelné obrysy jejich těl se míhaly v tetelícím se rudě žhnoucím astrálním průchodu.
Odhodlaní obránci pokryti blátem a krví, s potlučenou zbrojí, opřeni o své pavézy nabírali síly k dalšímu boji. Tiše se nesly přes potemnělou krajinu modlitby válečníků, snad budou vyslyšeny a dojdou vítězství. Kněží a jejich pomocníci, v tom krátkém okamžiku klidu odnášeli raněné.
Rytíř spolu kaplanem templářského řádu listují podivnou knihou a po očku sledují dění okolo do tmy zářícího portálu. Jeden z obránců ji vyhrabal mezi těly rozsekaných oblud. Je to vlastně vzkaz, podivný vzkaz, varování, vysvětlení a rada andarijským.
V tom potemněla magická brána, všichni úlevou vydechli, v krátké chvíli zcela zanikla.
Před ilerenskými branami boj skončil. A ze tmy, proti obráncům kráčí šedý stín s úsměvem na rtech přehlíží své spolubojovníky. „ Bylo to tak snadný.“
Rytíř k němu rázně kráčí. Bude pochvala, nebo trest? Co s člověkem, který neuposlechne rozkazu, na vlastní pěst riskuje ne jen svůj život ale i životy ostatních, co s ním, když mu jeho plán vyšel? Nejraději by tomu šťastlivci Bořivoj přebarvil mečem na plocho zadek na modro.

List Andarijským!
Věštby a varování říkají.Blíží se čas, kdy naše zem bude těžce zkoušena.
Pro tento nadcházející boj vzejde z našich řad věštbou, zkouškami a s pomocí Boží válečník, jež ponese zbroj a třímat bude mocnou zbraň. Tyto artefakty k nám z neznámého světa spolu se vzkazem, který bude předán do všech našich měst posílá „neznámý“ přítel.
Již se v našem císařství ukázalo několik částí zbroje, víme že jsou mezi vámi.
Žádáme všechny, aby stáli v jednotě s císařským stolcem a odevzdali tyto artefakty některému z rytířů.
Budou bezpečně uloženy na císařském hradě, přístupny na požádání k nahlédnutí. Do doby kdy jich bude třeba. Vyvoleným, který oblékne tuto zbroj a ponese mocnou zbraň bude ten nejschopnější z nás.
Kdo bude bránit císařské vůli, vystavuje se přísnému trestu
Bořivoj, z Boží vůle rytíř andarijský, rytíř řádu templu a chrámu šalamounova
16.06.10, 21:21 Imer odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Souboj
Já Herndall Selvir oznamovat,že v pondělí dne dvacátého dne tohoto měsíce v osmá hodina večerní uspořádat v Imer souboj tváři v tvář.
Začátek pro ty co se nebát a přijít ukázat co umět být hodina před zahájením turnaje,zápísné činit deset žluťák.
Pro ty co se přijít podívat na zajmavá zápas statečných hrdinů být začátek v osmá hodina,vstupné činit pět žluťák.
Místo turnaje být upřesněno později.

Na Vaší účast se těšit celý kmen Kulgur!

Herndall Selvir
15.06.10, 16:17 Andor odkaz přidal(a) Starosta Shangallar
obrazek
Konec vykupu hlav
Tímto oznamuji, že na dále neplatí vypsaní odměny na hlavy zbojníků jak tomu bylo podosud. Odměny budou vyplácet jen těm, kteří chytí a přivedou zbojníka.

starosta Shangallar
14.06.10, 20:55 odkaz přidal(a) Dyzzi
obrazek
Výsledky Lodní bitvy
Trošku opožděně tu máme výsledky z Lodní bitvy:
Na 1. místě se umístil černý tým ve složení Altair, Sigfried a Armagon zvaný Černí lidé, který se bez problémů dostal až do finále. Tento tým za odměnu dostal Návod na Dlouhou loď.
Na 2. místě se umístil fialový tým ve složení Ichigo, Trawex, Urwath zvaný Šidla. Tento tým dostal za odměnu 100% ze vstupného.
Další týmy, které se účastnili jsou:
Červený tým Ronald, Cithiel a Anshur de Honas zvaný Červená karkulka.
A růžový tým ve složení Shangallar, Tamir, Jarmila zvaný Dělová koule.
Jak už to bývá tak vyhrát bohužel může jenom jeden. Ale hlavy vzhůru v příštím turnaji si to můžete vynahradit.
Sláva vítězům, čest poraženým.
Pořadatelé: Pirát Sandres, Mořský vlk Dyzzi a Admirál Ruff zvaný růžová bačkora.
14.06.10, 20:49 odkaz přidal(a) Golfin
obrazek
Kdesi v lesích
"Safrlot" povzdechl si muž. "Utekl mi". "Hledač jeden uhledanej, nenajezenej." Kdepak asi je? "Jen aby to nenarušilo konjunkci sfér". Ale je sám, stejně zhyne, tam jsou krutí, až moc civilizovaní. Thyris? .., v lese? ...

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist