Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

07.08.09, 21:46 odkaz přidal(a) Dorothea
obrazek
V temné důlní šachtě
*Z nitra šachty se ozývaly těžké zvuky bušícího kladiva do kovadliny. Za pár okamžiků zvuky ustaly a ozval se radostný výkřik* Ano! Konečně sem na to přišel! Tento tmavý kov je naprosto dokonalý! Dřív sem musel kombinovat mnoho druhů krystalů, ale s tímto kovem to vše není třeba, stačí přidat pouze jednu ingredienci a moje celoživotní dílo bude dokonalé! Budu po celém světě znám jako nejlepší ze svého oboru!

*ještě dlouho zněl radostný zpěv z důlní šachty*
30.07.09, 20:48 odkaz přidal(a) Dorothea
obrazek
Během stmívání
Malé elfí děti se vracely k večeru ze svých hrátek v okolním hvozdu. Pospíchaly, jelikož slunce již předávalo svou moc měsíci a tma se pomalu vtírala do okolního světa. Děti věděli, že tma může být zákeřná. Ještě než zmizel poslední paprsek slunce za obzorem, nad dětmi proletěl mohutný stín a mířil dále k jejich lesnímu městu....Lewanu.

Avšak děti se nebály, zaradovali se a ještě přidali na kroku, aby byly doma dříve. Když už byly na hranici města, zastavili se. Před nimi stál stříbřitý mědvěd a výhružným krokem se k nim blížil. Děti pomalu ustupovali, hvozd začal výhružně šumět....

Stříbřitý medvěd se rozběhnul a mířil přímo na děti, které se hrůzou nemohli ani pohnout. Jakmile skočil, do cesty se mu dostala větev stromu a medvěd spadnul na zem. Větev se znova pohnula a vrátila do své původní pozice. Když se mědvěd znova postavil na nohy, za dětmi stála elfí dívka, v ruce dřímajíc hůl.

Mědvěd se začal měnit do své původní podoby. Dívka si stoupla před děti. Stály proti sobě, tak podobní jeden druhému, přesto tak odlišní. "Zde nemáš sílu, odejdi a už se neopovažuj sem vstoupit": pronesla dívka. Elf se zamračil a zmizel v oblaku kouře.
30.07.09, 20:34 odkaz přidal(a) Dorothea
obrazek
Při svitu luny
V husté tmě při svitu luny se na louce ve hvozdu se něco pohnulu. O chvíli později se na louce zjevil stín v celé své kráse, velký, mohutný a majestátný. Chvíli se rozhlížel, jako by někoho čekal. Na to se z okolního přítmí objevilo několik dalších stínů, které těžkopádně k němu přistoupily.

Mluvili dlouho neznámým jazykem, předlouho. Nakonec pokývaly korunama a rozešli se.

Pouze dva tam zůstaly ještě dlouho dobu.....
30.07.09, 19:39 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Gladiátorský turnaj
Výsledky gladiátorského turnaje

1. místo pan Jaako, vyhrál šlechtěného koně a přenechal si do dalšího kola turnaje plátové nohavice. Nechť se mu daří i v dalším turnaji.
2. místo - slečna Gorlae, vybojovala si 140 zlatých mincí. Ať předvede své umění i příště.
3. místo gladiátor Zvíře, získal obřího hada. Nechť má v dalším turnaji více štěstí.

Všem gladiátorům, ale i divákům děkuji za účast.

Sepsal pan Daevy
27.07.09, 18:43 Ileren odkaz přidal(a) Zeman Gorgon
obrazek
Pranýřování
Pranýřování zločinců se bude konat dnes o deváté večer.

Gorgon, z Boží vůle senešal svatého řádu rytířů Templu a zeman Ilerenský
27.07.09, 15:42 odkaz přidal(a) Johny
obrazek
Turnaj v přežití
Dne 8. srpna od 19 hodin večer proběhne historicky třetí turnaj v přežití. Tento turnaj je skupinový, každý jednotlivec soutěží za skupinu, která smí čítat mezi pěti a deseti členy. Pokud se zúčastní více než pět skupin, bude turnaj rozdělen na několik "běhů", každý po max. pěti skupinách. Všichni účastníci v jednom běhu vstupují naráz do velkého bludiště, každý pouze v róbě a s dýkou v ruce. Během průchodu bludištěm mohou získat další vybavení od poražených nestvůr, které v bludišti žijí a sbírat hotovost, kterou od těchto nestvůr ukořistí. Nejdůležitější v celém bludišti jsou však runy, kterých se zde nachází celkem pět. Čtyři runy na questovních místech v rozích bludiště, které se dají získat vyřešením úkolu nebo poražením místního strážce runy (viz níže), pátá runa je však skryta na náhodném místě v bludišti. Při průchodu narazíte na každém rohu na dřevěnou truhlu, která nemusí obsahovat nic, může obsahovat smetí (nepotřebné věci), užitečné předměty (které vám pomůžou v průchodu bludištěm nebo ke splnění questu) a nebo pátou runu (ta je v jedné jediné truhle v celém bludišti).

Úkoly
- Prvořadým cílem je zůstat naživu, první podmínkou úspěšného průchodu je přítomnost všech živých členů skupiny u východu z bludiště. Pokud během průchodu bludištěm vaše postava padne, můžete ji oživit u vchodu do bludiště (nebo svépomocí).
- Věc, která vám přinese nejvíc bodů je zisk run, čím více run získáte, tím lépe. Zisk prvního místa je podmíněn nalezením všech pěti run. Pokud žádná skupina nezíská pět run, první místo se neuděluje.
- Pokud dojde k rovnosti bodů za runy, následuje kritérium času. Skupina, která dojde dřív je ve výhodě.
- A aby to nebylo tak jednoduché, v závěrečném hodnocení figuruje také kritérium počtu získaných peněz z lootu nestvůr. Za každý získaný stříbrňák (10 md) je skupině odečtena jedna vteřina z času průchodu.
Pozn.: Kratší čas průchodu nebo značné množství peněz z lootu nemůže vyvážit zisk runy -> víc získaných run vždy vítězí.

Skupiny
Každá část turnaje potrvá nejvýše hodinu a půl, smí se ho zůčastnit najednou až pět skupin. Pokud se skupina v tomto čase nestihne dostavit v plném počtu (a v živé podobě) do cílového prostoru, je diskvalifikována. Pokud všechny skupiny do cílového prostoru dorazí dřív, skončí daná část dřív. Během turnaje si skupiny smí pomáhat i škodit, nic není zakázáno. Po každém kole se pozice páté runy i předmětů, které mohou pomoci v logických hádankách náhodně změní, nezdržujte se proto záznamem pozic těchto lokací.

Výhry v turnaji:
1. místo: Návod na dům podle vlastního přání a peníze na první dva měsíce jeho údržby.
2. místo: Odměna 50% zlaťáků z vybraného vstupného, návod na zbraň či zbroj dle vlastního přání,
3. místo: Odměna 25% zlaťáků z vybraného vstupného, návod na zbraň dle vlastního přání.

Zápisné
- Zápis účastníků proběhne na místě konání před začátkem turnajového kola. Za každou skupinu registruje její členy vedoucí skupiny. Ten musí dodat seznam členů a složit za každého z nich zápisné ve výši 100 zlatých. Pokud se stane, že se zapsaný člen nedostaví (třeba z technických důvodů), je možné převést zápisné na jinou osobu (náhradníka), který půjde ve vaší skupině. Nezapomeňte však, že minimální počet členů startující skupiny je 5.

Přehled čtyř questíků:
1) pavoučí stavba
- stačí zabít jedového pavoukovce
2) stavba smrti
- je třeba zapálit děsivou svíci hořící pochodní
3) stavba života
- zde je důležité zalít vědrem s vodou stromek před domem, pak utrhnout z jeho koruny žalud a s ním pak otevřít truhlu.
4) stavba magie
- čeká tu křišťálová koule - tu poprášíte sirným popelem a otevře se cesta ke čtvrté truhle

Edit: Dýky nebudou
26.07.09, 21:21 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Stonny Mal Rell
obrazek
Právo a pořádek
Ode dnešního dne bdí nad dodržováním zákonů a trestáním těch, kteří je poruší, nový soudce, pan Nexus, a herold Zaldur.
Všem, kteří do dnes měli nějaké choutky přepadat a okrádat na mém území, doporučuji táhnout o údolí dál, my tu na vas nejsme zvědaví. Těm, kteří budou napadeni nebo budou mít podezření na spáchání zločinu, doporučuji kontaktovat přes krystal u teleportu vedení města a vše co nejříve oznámit.

Stonny Mal Rell, starostka perly jihu
25.07.09, 21:40 Lewan odkaz přidal(a) Starosta Zedd
obrazek
Lewanské měsíční mýtiny
Slyšte novinu lewanští elfové,
na vědomost se dává, že dnešním dnem došlo ke slavnostnímu dokončení úpravy lewanských měsíčních mýtin. Ode dneška máte možnost pěstovat své magické přísady a bylinky přímo v lewanském hvozdu!

Tato výsada budiž dána pouze občanům Lewanu, řádně platícím daně a zároveň v Lewanu žijícím. Porušení této výsady bude trestáno pokutou.

Arandur Zedd

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist