Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

22.05.09, 14:24 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Výprava proti nehodným
Jako zástupce císařského města Andor volám k splnění občanské povinnosti všechny zákony ctící obyvatele. Nárůst zločinosti ve městě a jeho okolí již přesáhl rámec únosnosti, proto dne 24., pátého měsíce kolem osmé hodiny večerní, bude podniknuta výprava proti nehodným v souladu se zákonem našeho překrásného města. Každý, kdo by chtěl přispět pomocnou rukou při prosazování zákona, bude vítán, jakožto i zástupci ostatních měst.
Tak dí rozsoudce Jaako

22.05.09, 14:22 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Schůze.
Já, Senešál řádu templářského a zeman ilerenský, Gorgon, jsem se rozhodl z dobré vůle a přívětivé křesťanské morálky na žádost zástupců lidské rasy níže jmenovaných, poskytnout prostory ke shromáždění, na kterém by měly být projednány důležité záležitostí lidského pokolení, vycházejících z nepříznivých věšteb a znamení, jež se v posledním měsíci ukázaly kněžím mnohých náboženských směrů v naší zemi.Bůh je nakloněn vašemu záměru a sám doufám, že se dostaví všechny klíčové osobnosti.Sraz je plánován na devatenáctou hodinu odpočinkového dne, tuto neděli, v zasedací místnosti ilerenské tvrze.Senešal řádu rytířů templu a zeman na Ilerenu Gorgon
Rytíř řádu templářského Bořivoj
21.05.09, 17:26 odkaz přidal(a) Nessie
obrazek
Výprava
Na moři zuří obrovská bouře.
"Kormidelníku, snažte se držet náš kurz!" zařičel kapitán v okamžiku, kdy zaburácel hrom.
"Buďte opatrný kapitáne Santiago."
Kapitán se rozhodl pořádně napnout plachty, protože ikdyž je zastihla bouře, tak jim vítr vál do zad. Chtěl této situace využít.
Moře si s lodí si s lodí pohrávalo jako s papírovou hračkou. Nevěděli, zda se jim podaří přežít, ale i přesto doufali. Oba byli promočeni až na kost, vlny se co chvili přehrnuly přes palubu.
Není možné určit jak dlouho to trvalo.
Santiago otevřel oči a díva se na blankytně modré nebe.
"Asi jsem v ráji." pomyslel si.
Pomalu se posadil a rozhlédl se. Žádný ráj kolem sebe neviděl, ale skutečnost, že hrozivou bouři přežil.
"Nicolasi?"zachraptěl.
Od kormidla se ozvalo slabé "tady jsem". Santiago k němu pomalu přešel.
"Jsi v pořádku Nicolasi?"
"Ehm. Já...Ano, jsem. Omlouvám se kapitáne, že jsem ..... zklamal." díval se provinile do podlahy.
"Prosím tě, co blázníš? Za co se mi omlouváš?"
"No, nepomohl jsem vám. Dostal jsem strach o sebe a vás nechal vašemu osudu. Nejsem dobrý poddaný."
"Řeknu ti to jenom jednou a to teď. Nikdy jsi neudělal nic, proč by jsi mě měl zklamat. Naopak ti vděčím za svůj život, když si mě odtáhl na loď." Santiago se zahleděl do svých vzpomínek a posmutněl.
"Děkuji vám, kapitáne."
"Pokud ti nic není, dáme loď dopořádku a poplujeme dál."
"Ano, pane."
Škody na lodi se ukázaly být docela mizivé. Mohli dále pokračovat v plavbě.

Podaří se jim doplout k cíli, o kterém zatím jen sami sní?


21.05.09, 16:00 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Krásné odpoledne.
Alhuzr se zahleděl do žáru odpoledního slunce a přivřel oči. Teplo slunečních paprsků prostupovalo jeho tělem a on se po dlouhé době zase usmíval.To by mohlo jít. Proč mne to jen nenapadlo dřív. Aessei a Magmimt pojďte sem za mnou. Zakřičel kamsi přes rameno. Mám plán a chci se o něj s vámi podělit.Aessei pohlédla na Magmimt a ukázala k východu z budovy. Půjdeme? Magmimt přikývla a potichu dodala Jsem ráda, že to toho mrzouta už částečně přešlo. Jsem zvědavá, co nám chce. A následně vykročila za Aeseei, vstříct slunečním paprskům.
Alhuzr počkal ještě několik vteřin, zhluboka se nadechl a spustil svůj připravený monolog. Jak víte, lidé se již dvakrát nezůčastnili turnaje a mne to rozčílilo. Aessei přikývla zatímco Magmimt se pousmála. A tak jak víte, teď jsou v mé nemilosti. Hořce se pousmál a přelétl pohledem z jedné na druhou.Ale všeho dočasu. Dám jim šanci získat zpět moji přízeň. Stačí aby se zformovala skupina alespoň 10 lidi a nastřádali deset tisíc zlatých minci a pak mne jejich vůdce vzdal čest, tak jako ji vzdal tobě Magmimt, ten tvůj Nasir. Ale Alhuzre, co když se těch lidí sejde víc a budeš mít více skupin?Nesměle prohlásila Magmimt za souhlasného přikyvování Aessei. Přeci nechceš, aby proti elfům a barbarům soupeřilo více skupin lidí. To by nebylo fér. Život jaký vedou není fér, ale neboj se proti vám postavím jen jednu skupinu a to tu, která se mi bude nejvíce zamlouvat a získá zpět moji důvěru. Dobrá tedy. Přikývla Aessei S tím souhlasím, ale v tom případě Ti nebude vadit Alhuzre když dalši kolo bude jen mezi barbary a elfy. Alhuzr se hluboce zamyslel a po několika minutách přikývl na souhlas. Dobrá tedy pokud souhlasíte vy i já souhlasím s vaší podmínkou Magmimt kývla na souhlas následně pokynula Aessei a vydala se zpět do chladna budovy. Vstoupila do chladivého stínu, oslepena sluncem přehlédla jakýsi předmět na podlaze. Ten po jejím nakopnutí s drnčením odletěl pod stůl, kam se pro něj Aessei sklonila. Tak co říkáš na turnaj jen mezi námi? Magmimt souhlasně přikývla.Co bych říkala popřeji ti hodně štěstí. Ovcí sice barbaři neměli mnoho, ale teď by se mohli polepšit. Aessei se pousmála. A mne právě napadlo o čem bude další kolo turnaje ...
20.05.09, 16:57 odkaz přidal(a) Nessie
obrazek
Ortixovy poznámky
"To nevypadá dobssssseee, *pozoroval portál, který změnil barvu na pískovou* mussssssím sehnat ssssspojensssse.
*země u Thyrisu se začala třást a portál se rozechvěl*
"Budu sssssi musssset poradit ssssssám. Ssssssslíbil jssssssem, že tu ssustanu, dokud ssssse mi nepodasssssi ten portál opravit."

*Pozdě v noci u klidného portálu odpočíval unavený hadí mág, vedle nějž levitovala kniha a pero do ní chvatně zapisovalo jeho myšlenky a dojmy, aniž by promluvil*

Portál začal pulzovat a začaly se z něj ozývat podivné zvuky. Během několika minut přijel elf. "CO TADY DĚLÁŠ!?", opovášššil ssse na mě křiknout
Neššš jsssem mohl něco šísssssst, tak se z portálu vynořil obrovsssský šššštír. Elf nevěděl, co ssssi o mě má myssslet, ale když viděl, že sssse ssssnažím zabít vystupující nepššššátele, tak pochopil, že budu asi na jejich ssstraně. Během prvních sssoubojů sssse k nám pšššššipojili další lidšští tvoreššškové. Nepššátel nebylo tak moc, abyssssme je nesssvládli. Portál za několik minut pššššesssstal pulzovat a nic dalššího ssskrs něj neploššlo.
Sssskupinka pššššítomných chtěla vědět kdo jsssem, ale prošš jim to ššššikat? Obvzlášššť, když ssssse jeden z nich choval tak neuctivě, až ssssi zassssloužil abych na něj obrátil ssssvůj hněv. Měl vic šššštěssstí jak rozumu a nechal toho, šššškoda. Dozvěděli sssse jen to nejnutnějšššší a to proč tu ješšště jssssem. Když by byl portál stabilní a nepššššessssouval ssse přes jiné magické proudy do nespoššššet ssssvětů, jak sssse tomu ssstalo tššššeba teď, byl bych již ve sssssvé zemi. Avššššak k mé sssssmůle, jssssem poššššád tady, neussssstále v ohrožení pššššed nimi samotnými. Nemohu šššíct, co sssssi o mém nenavrácení myssssslí můj vládce. Tššeba není vššše ssstraceno.

*Pero stačilo dopsat poslední slova, když tu had letmo mávnul pařátem a kniha i s perem zmizeli*
19.05.09, 16:44 Imer odkaz přidal(a) Nakrul Axantur
obrazek
Oslava narozenin
Ja Nakrul Axantur Král Imeské říše timto oznavovat, že dne 24. 5. tohoto roku oslavovat ja kulata 50 narozenina. Proto ja vas vsechny bez ohledu na rasa a postaveni aby přijit do Imer Hospoda na velka hostina plna dobra piti i jidla.V probramu byt i zavod v pyti piva, hod sekera do terc nebo pestni souboj pred hospoda. Rad bych aby se dostavit i kralove lidak a elfak. Rad bych snim oslavit tato den nad korbel piva.

Nakrul Axantur Král Imerské říše
14.05.09, 19:10 Ileren odkaz přidal(a) Zeman Gorgon
obrazek
Zákaz vstupu
Já Gorgon, Senešal řádu temlářského, Zeman Ilerenu
zakazuji až do odvolání vstup všem členům rebelantské kliky zvané Zbojníci
na mé panství.
Dopadení zlotřilci budou souzeni dle ilerenského práva a po odpykání trestu předáni
dále andorskému soudu.
Každý ilerenský občan je povinnen hlásit pohyb podezřelých osob správcům pevnosti,
templářským rytířům či ilerenské hlídce.

Každý kdo se na mém panství proviní bude dopaden a přísně ztrestán!
Modleme se za hříšné duše těch co upadli do temnoty...

Gorgon, z Boží vůle senešal svatého řádu rytířů Templu a zeman Ilerenský
12.05.09, 23:30 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Alhuzruv hněv.
Alhuzr se rozhlédl po temné místnosti a vztekle odkopl cosi po podlaze do kouta. Tak nejen že lidé nesehnali ani jednu ovci. Ještě ten zpropadený elf si vybral moji přízeň! PROČ, u Athona, PROČ .... Vztekle přešel na druhou stranu místnosti, kde znovu nakopl jakýsi přemět který s kovovým zadrnčením odlétl zase někam do tmy. Dal jsem vám slib a ten dodržím. Můj hněv pozná každý z lidského rodu. Hlupáka před Magmimt a Aessei ze mě můj lid dělat nebude.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist