Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

01.10.13, 21:51 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Cetka a Perla
Quarazom spokojeně poklepával holí o zem. Armáda se shromažďovala v hojném počtu, stejně tak rychle pokračovala v tažení k jihu. Thyris byl na dohled. Setam byl den ode dne nervóznější.
„Dnes jich bylo mnoho. Štěpí se!“ zavrčel podrážděně.
„Cetka.“, mávl rukou druhý z démonů.
„Cetka?!“
„Zmlkni a radši konej!“
Setam rozhněvaně sevřel kus krystalu a zmizel.

Klid ulic města Thyris narušil křik. Tmavovlasá žena zaběhla za roh jednoho z domů. Když s ostražitostí vykoukla, spatřila magický vír, z něhož se hrnula monstra. Velcí či menší, byly ty to bestie démonů. Uchopila stříbrnou dýku, kterou měla za opaskem a tiše se plížila podél zdi. Slyšela poplašné troubení trubačů města, viděla, jak se od brány hrnou bojovníci, aby město těch stvůr zbavili.
Uslyšela zlomyslný smích. „Ale, ale, ale…“
Prudce se otočila a ohnala se dýkou. Před sebou spatřila jednoho z démonů. Vztekle sykla a znovu proti němu vyrazila se zbraní v ruce. Velká pracna ji uchopila pod krkem, přirazila silou ke zdi a s jejím posledním výkřikem zmizeli z města…
29.09.13, 01:16 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Stínový jezdec
Ulicemi města se ozýval klapot koňských kopyt. Z noční oblohy padaly drobné kapky deště, vzduch se ochlazoval, ale to rozhodně neodradilo muže v tmavé róbě k procházce. Projel branou města Andor a vydal se směrem ke staré tržnici. Nervozita ovládala každičký sval v jeho těle, sípavě se nadechoval a jednou rukou neustále kontroloval kožený váček s mincemi, který se mu pohupoval u pasu.
Jeho kůň na blátivé cestě zpomalil. Z lesů okolo nich vycházely zvuky zvěře, která se zrovna probouzela k životu. Muž neklidně poposedl na hřbetě koně, zaryl mu paty do slabin a ten zrychlil.

„Máte peníze?“, zvolal muž v tmavém oblečení a s kápí přes hlavu.
„M-mám. A vy… vy tu věc?“ zakoktal se. Obchodník slezl z koně, v ruce neustále třímal váček s penězi a nedůvěřivě si osobu prohlížel. Z jeho tváře neviděl opět nic, jen špičku nosu. Podle zabarvení hlasu mohl jen tušit, že se jedná o mladého muže.
Cizinec vytáhl z černého pytle starobylou nádobu. V měsíčním světle se odrážela její perleť, zlaté lemování a ozdobné nožičky podstavce. Kolem dokola měla vyryto několik run, kterým však nerozuměl.
„C-co znamená ten nápis?“
„To není pro náš obchod podstatné. Podstatná je její hodnota. Vidíte jak je nádherná? Mistrovský kousek.“ Muž k němu natáhl ruce s nádobou a podbízivým hlasem dodal: „Sáhněte si na ni znovu, prohlédněte si ji.“
„Tak tedy dobrá.“, přikývl. Hodil mu vak zlatých mincí, vzácný poklad opět zabalil do černého pytle a aniž by na něco čekal, nasedl na koně a jel zpátky k Andoru.

O několik dní později
Podzim se pomalu, ale jistě hlásil ke své vládě. Noční ticho narušovalo jen cinkání dešťových kapek o střechy domů a zbroje několika strážných, kteří se potulovali na hlídce.
Obchodník si o sebe třel zkřehlé ruce, jeho kůň ho líným krokem následoval až do andorské odluky. Dole v přístavu se u země držela nevlídná mlha a zima se tu zdála být mnohem větší. I grošák si toho byl vědom. Nastražil obě uši, několikrát odfrkl a neklidně pohodil hlavou.
„Klid. To nic není, starochu. Jen trocha mlhy.“ Aniž by si to byl uvědomil, za zády se mu mihl stín. Grošák tentokrát vyplašeně zaržál.
„Co je ti? Starochu klid.“ Muž se snažil uchopit uzdu a svého čtyřnohého přítele uklidnit. Jeho pokusy byly marné až do chvíle, kdy koňským hřbetem projela čepel dlouhého meče. Obchodník zařval, upadl na zem a se šokovaným výrazem ve tváři sledoval, jak se jeho letitý kůň sune k zemi. Z hrdla se mu ozývalo tiché ržání, dokud neutichl úplně v tratolišti krve.
„C-c-co…“ rozmáchl nešťastně rukama. Najednou to uviděl. Stín. Vlastně dva. Zhmotnily se přímo před ním. Obrovský kůň a vedle něj stál muž. Muž v těžké zbroji a s dlouhým zdobeným mečem. „P-p-proooč?“ vyrazil ze sebe.
Stínový muž se rázem ocitl přímo před ním. „Vrať, co jest pod mou ochranou.“
„Och-chranou?“
Nastavil dlaň. „Můj král si to žádá!“, jeho hlas byl ledový jako smrt. Pozvedl meč.
„N-nevím, o čem to mluvíte a můj kůň…!“
Jedno jediné máchnutí meče stačilo k tomu, aby stínový rytíř podélně rozpůlil obchodníkovo tělo. Kůň za jeho zády zahrabal kopytem, oba prošli skrz kamennou zeď přístavního domku a z krbové římsy sebrali to, co jim náleželo.
24.09.13, 10:39 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
V prach se obrátíš...
Ohnivé peklo? Ale kdeže. V očích démona trocha plamínků, které dostatečně zabavily smrtelníky, kteří urputně bránili už tak dost poničenou pevnost. Z okolních lesů doutnalo, nebylo totiž už nic, co by mohlo hořet. Vše se v prach obrátilo. Magické ohně pohltily i zdi Severní brány. Setam procházel bojištěm, posílal další hledače, aby ztrestali i ty poslední, kteří ještě marně doufali v odražení útoku.

O několik hodin později se pod noční oblohou ozvalo tiché lupnutí. Quarazom se zjevil po boku svého společníka. Oba shlíželi z poničené věže brány, která v minulosti dělila území města od divočiny.
„Bylo to snadné. S takovou armádou nám padne k nohám každé město.“, prohlásil Setam, který si už zase prohlížel bílý kámen ve svitu měsíce.
„Zbytečné. Stoč síly k jihu, to je to jediné, které musí padnout, a pak už nemusíme marnit čas dobýváním kdejaké ubohé vesnice, kterou brání banda krys.“
„Ale to kámen už nevydrží, musíme pomalu!“ zakvílel nesouhlasně démon.
„Přestaň!“ štěkl. Nenáviděl to jeho kvílení, nenáviděl tu dětinskost, se kterou si prohlížel každou cetku. Strhl mu přívěšek z krku a zamával mu jím před očima. „Snaž se, aby to vydržel!“
Setam mu mlčky sebral kámen, znovu si jej připevnil ke krku. Přejížděl po něm dlaní jako by to bylo jeho vlastní, čerstvě narozené robátko. Nakonec jen kývl, nic jiného mu ani nezbývalo.
22.09.13, 17:15 Tarkas odkaz přidal(a) Crolvius
obrazek
Oznamení města Tarkas
Huu,

ráda bych vám oznámila, že byly opraveny dva pronájmy v Tarkasu a jsou nyní volné k užívání za skvělé ceny. Dále oznamuji již očekávaný příchod nových obchodníků. Jejichž služby budou také k volnému využití.
V neposlední řadě bych ráda oznámila, že cech Řemeslníků přijímá nové lidi do svých řad. Proto neváhejte, a připojte se k nám ať už se věnujete čímkoliv. Vyhledat můžete slečnu Liss, Herravo, nebo Stenilii.

Podepsána starostka Liss
21.09.13, 22:41 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Závody lam
Příští neděli 29. září od osmé hodiny večerní proběhne velkolepý závod lam! Každému účastníkovi bude zvíře zapůjčeno ve stavu schopném závodu skrze překážky!

Portály na závodiště budou umístěny v každém městě. Zápisné pro závodníky činí 10 zlatých, obecenstvo má vstup zdarma. Na místě je možno uzavírat sázky.

Výhrou je 50% z vybraného vstupného a malé překvapení.

Těšíme se na vás!

.....................................................................................................................


Gratulujeme vítězům a děkujeme za účast!

1. místo
Liss

2. místo
Cannius

3. místo
Joseffa
20.09.13, 20:39 Margaard odkaz přidal(a) Starosta Upadlík
obrazek
Cvičiště
Nechť je dáno na vědomost, že v hradišti Margaard je funkční cvičiště, kde se můžete zdokonalit ve střelbě, cvičit se zbraněmi proti cvičným panákům nebo procvičit boj mezi překážkami se svými spolubojovníky.

Na cvičišti naleznete také cvičné zbraně - dýky, obušky, šavle, luky a kuše, střelivo naleznete také.

Léčitel je zatím vedle stájí, ale pokusíme se zajistit lepší způsob.

Velké díky patří řemeslníkovi Cernunnos, jenž vyrobil pro cvičiště všechny potřebné věci.

Za hradiště Margaard,

Starosta Upadlik
13.09.13, 17:05 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Bodovaný Republikový turnaj tváří v tvář
Obyvatelé Andarie!

Je mi velikou ctí Vás pozvat na další bodovaný turnaj!


Turnaj se uskuteční za dva dny v neděli 15.9. od půl osmé večerní v gladiátorské aréně v Thyrisu. Účastníci bojového klání se na místo konání dostaví čtvrt hodiny předem jen v oblečení, prázdným batohem a s 10 zlatými mincemi. Účastnit se může každý obyvatel Andarie, jenž není stíhán na území Republiky.

Diváci mají vstup zdarma, ale jen silné povahy! Kdo se nerad dívá na krev a násilí, ať raději nechodí vůbec.

Odměnou tohoto turnaje jest finanční odměna ve výši 50% z vybraného zápisného a měštcem s pěty sty zlatými mincemi. Pro druhé místo 40% ze zápisného.

Rád bych připomněl, že turnaj se může protáhnout do nočních hodin!
Na turnaj Vás srdečně zvou pořadatelé z cechu Řádu Stříbrného Vlka
12.09.13, 21:10 Margaard odkaz přidal(a) Starosta Upadlík
obrazek
Volný nájem
Nechť je známo, že v hradišti Margaard je volný nájem. Naleznete ho vedle adeptovny Slovanů a nad sídlem Krvavé Legie.

Nájem na den činí pouhých 5 zlatých. K nájmu náleží i ohrada.

Za hradiště Margaard,

Starosta Upadlik.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist