Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

20.11.12, 00:25 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Nešťastná ztráta
Lide Andarie,

během včerejšího večera proběhl útok na uzurpátora moci a zlovládce Tashe Akaru. Bylo tak učiněno s vědomím a pomocí Císařských Gardistů, z důvodu starostí o naši milovanou vládkyni Císařovnu Killlias. Zásah bohužel přišel příliš pozdě, dle jedněch z jeho posledních slov, je naše mladá Císařovna po smrti. Tělo ale nebylo nalezeno, a dokud se tak nestane, budeme doufat, že je stále ve zdraví! Kdokoliv má jakékoliv informace o naší vládkyni, ať je co nejrychleji předá do rukou Císařských Gardistů.
Do doby, než se potvrdí tato nešťastná událost, jež se možná mohla stát naší paní, bude v Andoru vyhlášena dočasná správní rada, jejíž hlavním úkolem bude správa Andorského hradu. Během této doby jménem naší, možná zesnulé, Paní, žádám všechny vládce a správce měst a jiných území, aby tyto i nadále spravovali, jako do dnešních dnů, dle svých nejlepších schopností a svědomí čistého.

Pouštní armáda
S jednotkami v Andorském hradě, co přežili náš útok, jsem dohodl smír. Ochotně jsem jim nabídl možnost odejít z našeho světa, zpět na svůj. Tuto novinu s radostí přijali, čímž téměř definitivně skončila válka na území Andarie. Stejná nabídka platí i pro další jednotky mimo hrad, které bych tímto rád vyzval k jejich přesunu do prostor hradu, kde jim bude zajištěno ubytování i strava do doby jejich odchodu.
K úspěšnému a klidnému vyhoštění zbytku pouštní armády bude zapotřebí přibližně dvaceti magicky nadaných osob, které pomohou vytvořit portál vedoucí do pouštních zemí. Další možností by bylo využít jeden z magických obelisků, žádný ale bohužel nemám k dispozici.
Rád bych vyzval všechny obyvatele Andarie, aby se vyvarovali útokům na zbytky pouštní armády, krve již proteklo dost, jakákoliv další by byla zbytečná. Jsou to jen vojáci, kteří plnili rozkazy, i oni mají své rodiny, matky, otce, bratry, sestry, manželky, i syny a dcery. Naši tragédii nijak nemohli zvrátit, tak prosím zbytečně nerozšiřujme neštěstí i do jejich rodin.

Výzva k společnému zasedání
V den čtvrteční tento týden, mezi sedmou a osmou hodinou (spíše k osmé) svolávám všechny zástupce frakcí a cechů ke společné poradě ohledně dalších kroků. Zasedání se uskuteční buďto v prostorách Andorského hradu, nebo v sídle Andorského starosty – upřesnění informací nechám vytroubit. Nejedná se o audienci! Přijít může každý, ale hlavní slovo zde budou mít organizátoři a účastníci osvobozovací akce, v otázkách hradu a Císařství pak především Gardisté. Doufám, že vše proběhne v klidu, bez zbytečný vytáček, urážek a hlavně bez ukvapených útoků. Žádné rozpory nebo hádky nebudu tolerovat a budou přísně trestány.

Černé písky a nepřátelství v Andoru

S Akarovou jednotkou, známou jako Černé písky jsem rovněž dohodl na zastavení jejich aktivit proti tak zvaným nepřátelům císařství. Ocenil bych, kdyby dobrou vůli projevili i ostatní. Zároveň bych chtěl i požádat o ukončeních jakýchkoliv dalších nepřátelství nebo zákazů vstupu, které vzešli z válečné situace na Andarii. Tato možnost je ale v rukou správce či vládce každého města.


Se zarmouceným srdcem sepsal Císařský Gardista Zaldur
08.11.12, 19:03 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Velká pastýřská soutěž.
Zdravíčko, lide andarijský.
Je tu něco, co tu ještě nebylo!

Velká pastýřská soutěž.
Nezáleží na vaší síle ani obratnosti, ale na tom, jak jste šikovný a jak zvládáte uvažovat dopředu.
O co půjde? Přivedete si s sebou ovečku a proženete ji naším tajemným labyrintem. Ovšem hnát ovečku lze jen pastýřskou holí a případně honáckým psem.
Vítězem se stavá ten, kdo ovečku první zažene do chlívku a zavře vrátka.

1. místo obdrží 50% z vybraného vstupného a malé překvapení
2. místo obdrží 30% z vybraného vstupného
3. místo obdrží 20% z vybraného vstupného


Zároveň bude probíhat další zajímavá událost:

Soutež o "Nejkrásnější pastýřku"
Vítězku posoudí diváci a bude odměněna malou upomínkou.


Oba turnaje se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu a to již od sedmé hodiny.
A nakonec to nejdůležitější. Vše se bude odehrávat nedaleko Farmy Aurea Leonis za startovné 10 zlatých mincí.
Přesné místo bude zveřejněno před turnajem.

Za cech Aurea Leonis Ochránce grimoaru Jindra
06.11.12, 21:02 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Noví obyvatelé Hradiště Margaard
Dnes večer se k nám přistěhovali do hradiště vážení občané. Prvním z nich je cvičitel nákladních koní pan Stanton. Je možné ho zastihnout ve stájích, hned za hlavní bránou, velmi rád vám pomůže s výcvikem vašeho koně.

Druhým pánem jest mistr kadeřník Eldroth, jenž vám za malý poplatek, udělá jeden ze svých sestřihů. Zatím si udělal provizorní pracoviště v hostinci, ale v nejbližší době se přesune do svého vlastního kadeřnictví.

Doufáme, že budete s jejich prací spokojeni.


za hradiště Margaard, starostka Aishlyn
05.11.12, 16:52 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Spalující žár
„Dělej, nacpi to tam všechno.“ řekl velitelsky muž v mithrilové zbroji.
Skupinka ládovala bedny s jídlem novým obsahem- nestabilní směsí výbušných lektvarů.
Zrovna ve chvíli kdy zaklapli poslední bednu, se ozval od vchodu do stanu hlasitý řev. „POPLACH!“
„Zatraceně, padáme.“ zavelel muž ve zbroji a v rychlosti naskákali do výkopu.
Muž v šedivém plášti pomalu natáhl šip, zamířil a pustil. Šíp letěl a zabodnul se do podpěry střechy stanu.
„Co to bylo? Podívej se sakra do těch beden, co je se zásobami!“
Muž trhl víkem a jeho tělo, stejně jako celý zásobovací stan, zmizel v masivní explozi.
03.11.12, 21:57 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Ztroskotání
Zvuk hromobití se rozléhal po otevřeném moři a maskoval hlasité výstřely z děl. Vlny se tříštily o příď lodi, která masu vody zběsile prorážela ve snaze vyhovět posádce uniknout z dosahu nepřátel. Vzduchem se nesl zápach síry a popela, stejně jako pach smrti mrtvých, jež loď s sebou táhla jako raněné zvíře krvavou skvrnu.
Námořník seděl u řady podpůrných vesel kolem brlení a zabíral do tempa, které udával bubeník. Monotónní hudba přerušovaná nárazy vln rozbouřeného moře zaplavujících palubu mu stěžovala vyslechnout si hovor dvou mužů za ním, ale přesto je slyšel. Nemusel se ani otáčet, aby věděl, o koho jde.
„Musíš něco udělat!“ řval kapitán, aby přehlušil okolní šum. „Jsou rychlejší a můžou lépe manévrovat, ještě jedna salva a bude po nás.“
„Uvidím, co se dá dělat!“ zakřičel v odpověď mág a začal hlasitě zaklínat, slova, jimž námořník nerozuměl.
Náhle všechno utichlo, jakoby sama příroda na chvíli zadržela dech. Námořník přestal zabírat a obrátil se směrem k plachtám pirátské lodi za sebou, věděl, že to nemůže znamenat nic dobrého. Neznamenalo.
„Mají tam mága, odrazil mě. Ochraň je...“ stačil zašeptat mág, než se zhroutil na palubu.
Než stačila ke všem dolehnout jeho slova, rozlehl se po palubě křik: „Držte se! Vlna!“
Námořník s hrůzou sledoval, jak se k nim žene deset metrů vysoká masa vody. Stačil se pouze chytit, než do nich jako velká pěst udeřila. Zvuk tříštícího se dřeva a křik bylo poslední, co slyšel, než ho smetla…
03.11.12, 21:55 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Vraždy v předměstí
Zaskřípání dřevěných dveří a několik hlasitých kroků upozornily na něčí příchod.
"Divím se, žes sebou nepřitáhl polovinu Andoru," řekl Bireth a neobtěžoval se ani zvednout hlavu, aby si prohlédl příchozího. Místo toho dál přihmouřeným zrakem zkoumal periferní nervstvo a svaly rozevřené raraší ruky.
"Už začinají něco tušit," řekl ponuře pobledlý muž za Birethem a svalil se do křesla u rohu. "Strážníci se kolem těch mrtvol slétají jako supi a utahují kolem nás smyčku. Zvláště ten mizera, kterému svěřili případ, nevypadá jako úplný hlupák. Co když ho najde?"
"Říkal jsem ti, když tomu nedokážeš odolat, Korhile, postarej se, aby se na to nepřišlo. Tentokrát už po tobě uklízet nebudu, ne poté, cos provedl v minulém městě. Víš, že si špatně zvykám na změnu prostředí a tenhle kontinent je docela příjemný."
"Nemůžu za to, že se to minule tak pokazilo!" Obhajoval se Korhil. "Ale musíš uznat, že to byl zajímavý experiment," dodal nakonec s úšklebkem na tváři.
"Přestaňte o mně mluvit, jako bych byl nějaká z těch vašich všivých krys!" zařval nad nimi někdo.
Oba muži se obrátili k místu, odkud hlas přicházel. Na polici nad Birethem ležela odseknutá hlava, která si je oba měřila zamračeným pohledem.
"Říkals, žes přišel na to, jak se ho zbavit," řekl obviňujícím tónem Korhil.
"Ano," odvětil Bireth, jenž se začal opět věnovat ruce, "ale neslíbil jsem ti, že to udělám. Je sice otravný, ale za potěšení vidět tvůj naštvaný obličej mi to stojí."
"Otravný?! Býval jsem král! Třásli se přede mnou desetitisíce a teď..."
"...jsi suvenýr na polici," dopověděl za hlavu Korhil.
"Ano, to, co jste mi udělali, je kruté... Na světě snad neexistuje horšího údělu, než toho, jenž mně potkal. Měls už například někdy potřebu se podrbat na nose, který ti uhnívá, ale ke tvému znechucení nemáš čím? Ale má bolest bude jen malá ve srovnání s tím, co čeká na vraha jako jsi ty. Andořanům se bude líbit z tebe stahovat plátky kůže, jeden za druhým, dokud z toho nezešílíš. Pro takové zvrácené lidi, jako ty, určitě moc soucitu mít nebudou."
"Drž už, sakra, hubu!" zařval na něj Korhil, náhle pobledlý v obličeji, a zvedl se z křesla. "Tentokrát neudělám chybu jako minule... nebudou... nebudou žádné volné konce."
Hlava na polici sledovala, jak Korhil odchází pryč a s pocitem uspokojení znovu zavřela oči.
02.11.12, 20:23 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Naprosto nudný večer
V neděli 4. tohoto měsíce, se v taverně Na Náměstí v Thyrysu po osmé večerní bude konat nejnudnější z nudných večerů.

Neváhejte a přijďte se nudit také! Pro opravdu znuďené budou nachystané deskové hry. Jen vyzvat o pivo někoho z kolemjdoucích! Nebo toho elfa vedle u stolu? Ne, vypadá, že má za ušima... raději toho s tím kloboukem.

Pro naprosto střízlivé či abstinenty, bude slečna Robin dodávat pivka za přijatelné ceny! Pro notorické pijáky a pivaře či kořalkáče je připraven za vchodem velký žlab, kde se můžete opět dostat do stavu střízlivosti!

Pro dobrodruhy hledající skupinu či práci ideální příležitost! Obchod, práce, spory či vztahy? Pojďme drbat všichni všechny! Pro nerváky a bitkaře, terče na zdech viset budou! Čím však oni střílet budou? To ví jen oni sami.

Nudný večer bez hudby? To je věčná pravda! Lepší vzít si loutnu s sebou a zabrnkat si s ní, nežli spoléhat se na umělce, s časem nejistým! Žel, když příjde ON, hospod a turnajů postrach velký, nezmění se nudný večer v opak přesný?

Na nudný večer Vás ani zvát nebudu, neb něco tak nudného máte každý den. A ikdyby jste přišli, můžete si aspoň zablbnout! Pouliční pěstní boj?

Na místě snad jistě zastihnete Gomeze, Tribuna republiky, Nifaliuse, mistra umělce, Koralínu Jantarovou, skvělou to výčepní a mnoho dalších zvláštních a zajímavých jiných lidí. Stačí jen přijít.
31.10.12, 17:34 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Zabavené věci
Vážení obyvatelé císařského města,

všichni, komu byl zabaven z nějakého důvodu majetek nebo jeho část, mají čas do pravého poledne dne 10. listopadu, aby si majetek vyzvedli. Pokud tak neučiní, majetek propadne městu bez jakékoli šance a nároku na náhradu.

Starosta města Andor, Windsor Imbra

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist