Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

22.07.12, 23:12 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Prohlášení
Lide andarijský,

s těžkým srdcem nesu události posledních dní. Velice mne zarmoutila vražda mého bratra a o to víc mne znepokojuje budoucnost. Nebyl bych ale vůdce svého národa, kdybych nekonal moudře. Proto se mí muži už nadále nenechají vraždit pro potěšení Thyrských a naopak na zločincích jihu bude vykonána vendeta za jejich zločiny. S požehnáním jejího veličenstva císařovny prohlašuji Thyrskou republiku a všechny její sympatizanty za lovnou zvěř a jejich činy velezradou císařské koruny.

Proto svolávám Vás, cechy, skupiny a jednotlivci zemí andarijských, jenž stále věříte v blahobyt této země a společnou spolupráci našich národů, aby jste přišli ku pomoci proti zrádným hadům z jihu, abychom prorazili hradby bašty svévolné, zvrácené mysli a zasadili jim společně ránu, na kterou do konce svého krátkého života nezapomenou.

Svolávám Vás, přijďte, připojte se k mým vojskům a odměnou Vám bude příkoří Perly jihu a má nesměrná vděčnost za Vaši službu.


vlastní rukou Tash Akara, vůlí císařské milosti Kilias
18.07.12, 22:36 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Válka
Po dlouhých dnech mé tolerance vůči útokům, okupaci a plundrování zemí Andarijských pohár trpělivosti přetekl a rozhodl jsem se, že Thyrské hlídky nebudou další, jenž obsadí pouštní mužové samozvaného Císaře Tashe Akary. Bohužel tím, že byl Akara k císařovně vpuštěn příliš blízko a bez obezřetnosti, z ní udělal svého rukojmí a nyní jejího jména využívá jen jako štít proti oprávněné nenávisti Andarijců, aby mohl legálně zabrat jejich domoviny. Proto už není možné nadále setrvat pod zlovůlí Akarových rozkazů převlečených za císařské, a bez hnutí prstu sledovat, jak jsou země zabírány pouštním lidem. Tímto prohlášením popírá Thyrská republika svou dosavadní formální podřízenost Andarijskému císařství a vstupuje do války s veškerými silami pouštních kmenů Tashe Akary, Tashe Hassareshe a Tash Siria.
Zároveň volám po příchodu dvou zbývajících Tashů do Thyrisu, které Akara prohlásil za rebely a bojuje s nimi i ve své zemi, aby připojili své síly proti společnému nepříteli.
S potěšením také oznamuji, že takzvaný císařský úředník Tasshish byl po výzvě o provolání Císaře Tashe Akary na můj rozkaz ubit k smrti.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrské republiky.
18.07.12, 09:09 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Maso
Useknutá hlava se kutálela po přeplněné palubě. Několikrát se šišate převalila, narazila na dřevěné hrazení a zůstala ležet obličejem dolů v kaluži krve. Loď byla plně naložená kusy těl, což by za normálních okolností znamenalo týden blahobytu, avšak tentokrát byla značná část nákladu tvořena padlými druhy. To rozhodně kazilo chuť k jídlu. Město, na které útočili, bylo příliš dobře opevněno a hlídky je objevily dřív, než se stačili rozběhnout ulicemi a vnést do nich smrt a zkázu. Škoda. Mohla to být hostina, jakou kmen nezažil už od ničivých záplav, které smetly jejich bohaté loviště. Dnešní lov se tedy moc nepovedl, ale to nevadí, jíst se dá všechno. Všechno je to maso, které nakrmí hladové krky v jejich vesnici. Konec konců, Náčelník si stejně některé ze svých lovců v duchu přejmenoval už dávno... Jen ho trochu mrzelo, že to Bůček přežil.
15.07.12, 22:23 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Vyhláška z císařského hradu
Lidu andarijskému,

jistě jste si všimli, že mnohé z vašich obydlí jsou nyní střežena udatnými bojovníky pouštního lidu. K tomuto kroku mě vedly události posledních dní, které mě přesvědčily o tom, že tento krok je nezbytným opatřením proti našemu společnému nepříteli - Tash Meriasovi a Tash Nerunovi. Proto jsem se rozhodla svěřit svou plnou důvěru v naši ochranu mému spojenci Tash Akarovi. Jeho vojáci brzy obsadí Andorské a Tarkaské hlídky, aby střežili vaše bezpečí a nedali šanci nepřátelům naplnit jejich zlotřilé plány.
Apeluji na vás, občané Andarie, aby jste se v žádném případě nepouštěli do křížku s žádným z vojáků, neprovokovali je k útoku či sami zaútočili. Jakýkoli takový útok bude od této chvíle považován za velezradu a trestán trestem nejvyšším. Tito muži jsou tu pro naši ochranu a jsou našimi spojenci.

za císařovnu Killias sepsal císařský úředník Tasshish
15.07.12, 20:31 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Oznámení
Obyvatelé města Hradiště, dávejte si pozor, je možné že se kolem města budou pohybovat lidožraví lidé. Dnes v podvečer nás napadli, ale úspěšně jsme jejich útok odvrátili. Děkuji za pomoc všem zúčastněným. Město Tarkas je zcela v jejich držení a proto nedoporučuji se blíže přibližovat, je-li vám život milý.


starostka Aishlyn
13.07.12, 13:04 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Mizera
Dusný letní vzduch ovál snědému muži tvář, jenž byla osvícena tetelící se pochodní. Dlouhé vrásky v lících dokreslovaly ostré rysy pouštního velitele. Ten stál jako socha, prohlížel si tábor a užíval si večerní ticho. Jeho plnou pozornost upoutal až portál, který znenadání začal zářit. S klidným pohybem hlavy se otočil jeho směrem. Z portálu vyšel posel, jenž měl na zádech velký ratanový koš. Hned za ním vycházeli další a další a snad dva tucty zavazadel složili k Akarovým nohám. Velitel kývl a tázavě se otočil na prvního příchozího.
''Dvacet čtyři košů pane. Než se Andaria rozední, jejich pole budou zlikvidovány do jednoho. Sekhatské kobylky už udělají svoji práci za nás,'' odříkal téměř mechanicky voják.
''Výtečně,'' odvětil Akara bez známky vzrušení.

Chvíli bylo ticho a pak se začal smát. Nejdřív tišeji, ale pak jeho hlas nabral na intenzitě. Smál se na celý tábor a jeho smích byl podlý, zlý a zvrácený. K jeho smíchu se přidali i další. Smáli se a smáli, tak odporně, jak jen mohli. Pak ve skrytu noci nařídil odnést lahve a otevřít je u opevněných měst. Dostojí svého slibu, který dal císařovně. On ani nikdo jiný z jeho mužů nevztáhne ruku na andarijce jako první.
06.07.12, 20:09 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Svátek Vysvěcení a sobotní Šťastná volba
Šestého dne měsíce sedmého, roku osm, tedy před čtyřmi lety, byl vysvěcen oltář na Nistřině ostrůvku v Lewanu. Vzpomeňme si na tento den, kdy elfové vysvětili po dlouhých letech obsazení svaté místo Nistře, jejich bohyni. Při této příležitosti bude na tomto ostrůvku zítra proveden krátký obřad při zacházejícím slunci, tedy pár minut po deváté hodině večerní.


Před obřadem, po sedmé hodině, uspořádá Menel Sanga soutěž pro šťastlivce, se jménem Šťastná volba.

Šťastná volba

Na tuto hru se může přihlásit kdokoli. Přihláška je závazná a při jejím podání složí každý přihlášený poplatek ve výši 10 zlatých. Princip této hry spočívá ve správném výběru měšce. Proti sobě se postaví dvojice. Oba si hodí kostkou. Ten, kdo hodí vyšší součet kostek, si sám může vybrat, jestli jde první či druhý. Před vámi bude šest měšců. V každém měšci najdete svitek. Na něm bude napsáno, zdali postupujete nebo zdali jste vypadli. Dvojice postupně půjde a bude si tedy vybírat svitky, dokud jeden z nich nevypadne, tedy jeho ruka sáhne po špatné volbě. Takto budou soutěžící po dvojicích soutěžit tak dlouho, dokud nezůstane jediný vítěz. Odměna pro vítěze se tentokráte bude lišit od předchozích soutěží. Vyhrává pouze a jen vítěz. A co že může vyhrát? Ve hře bude Zdatný silný válečný hřebec z lewanských stájí. Avšak vítěz dostane na výběr jednu volbu z šesti možných. Čtyři z nich budou ty hodnotné, mezi nimiž i onen hřebec, a dvě budou bezcenné.
Přihlašovat na tuto soutěž a tedy složení přihlašovacího poplatku 10 zlatých je možné asi půl hodiny před sedmou hodinou večerní na náměstí ve městě Lewan u portálu až do začátku soutěže, která započne přesně 19. hodinou.
Zváni jsou především přátelé elfů a národa elfského.

Aran Finwes
král Lewanu
06.07.12, 13:50 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Orientační běh
Již ve středu (11.7) proběhne závod v orientačním běhu.
V tomto závodě jde o nejlepší orientaci v bludišti s překážkami.

Startovné na osobu činí 10 zlatých, začátek bude v sedm hodin večer a portály budou umístěny u městských portálů v Andoru, Ilerenu, Lewanu a Thyrisu.

Výhry:
1. místo: Odměna 50% zlaťáků z vybraného vstupného, dračí sandály
2. místo: Odměna 25% zlaťáků
3. místo: Odměna 15% zlaťáků

Těší se na vás Zaira a Nolda
_______________________________________

Výsledky orientačního běhu:

1. Lainadan Coraër
2. Sirhell
3. Parkynson

Děkujeme za účast a gratulujeme vítězům.

Zaira a Nolda

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist