Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Jindra Kapitán Coltaine
Herold Maxwel Starosta Jindra
Soudce Soudce Kremátor Starosta Jindra

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

06.05.08, 13:18 mesto odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Lidská říše - země silných, domov odvážných
Toužíš po bohatství a slávě?
Jsi člověk, který má své sny a své cíle?
Chceš své sny prožít a být hrdý na sebe a na vše kolem?
Chceš být součástí historie a stát se nesmrtelným v příbězích a legendách?
Chceš se stát součástí lidské říše a být u vzniku nového království?


Připoj se k lidské říši !


Po takřka tříletém snažení, kdy Christian d’Ruah byl Konzulem Thyrisu po 4 měsíce, než padl v boji s Drakkarimem a Gebethorem, který vládl Thyrisu po dobu 10 měsíců, se mi podařilo po 16 měsících mé vlády, dotáhnout práci mých předchůdců do konce.

Dne 5. května byla oficiálně uznána autonomie Thyriského území. Děkuji tímto královně Kilias a Lordu Regentu Magalhaesovi za projevenou důvěru a jsem přesvědčen, že lidskou rasu společně s Praetoriánskou gardou dovedeme na výsluní.

Odpuštění daní
Vzhledem k tomu, že se Thyris dostává do nové éry, odpouštím daně všem občanům Thyrisu. Daně jsou nyní nastaveny tak, aby nebyly pro nikoho problém a zároveň aby pomohly částečně plnit Thyriskou pokladnu. Nedávno byly rapidně sníženy ceny pronájmů, a proto vás vyzývám k obydlení centrální a severní části Thyrisu, které byly po útoku temné armády vypleněny.

Situace v hlavním městě lidské říše
Všichni si dobře pamatujeme a z paměti nám nikdy nevymizí útok temné armády na Thyris a další města. Jižní Thyris je temnou armádou stále obsazen, ale zbrojíme a připravujeme se na osvobození zbytku Thyrisu. Čeká nás tuhý odpor a určitě narazíme i na stvoření, která jsme dosud neviděli, proto nás čeká dlouhá a přetěžká bitva. Bankéř a obchodníci byli po dlouhé době přesvědčeni, že jim již nehrozí žádné nebezpečí, a proto se vrátili na svá původní místa na náměstí a do dalších částí města.

Doufáme, že se nám v brzké době podaří vyzvednout královské symboly moci ze sarkofágů, které byly nalezeny na mýtině pod pouští. Staň se i TY součástí tohoto hledání a součástí lidské říše.

Lidské království – země silných a domov odvážných


Konzul Malagar, vládce Thyriský
04.05.08, 17:56 mesto odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Vztahy s Menel Sangou a Kulgurem
Vzhledem k okolnostem, které jsou již napsány na královské vývěsce s rozsudky a zákazy nyní i zde, na Thyriské vývěsce dávám na vědomí, že je VŠEM členům kmene KULGUR zakázán vstup na uzemí Thyriské a dle po právu mi náležícímu i na území Havantské. Pokud dojde k porušení zákazu, budou členové kmene KULGUR nemilosrdně ztrestáni.

Vztahy mezi lidmi a elfy se myslím uklidnily natolik, že jsem přesvědčen o tom, že konflikty v minulosti se již nebudou opakovat. Proto tímto dnem povoluji vstup členům Menel Sangy na celé Thyriské území.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
28.04.08, 14:42 mesto odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Znovu II. Thyriský důl
Z neznámých důvodů se z tohoto dolu nebezpečná tekutina i s tvořícím se portálem vypařila.

Thyriský důl číslo II. je proto znovu otevřen.

I když se v dole tato tekutina již nenachází, mějte se stále na pozoru!


Znovu opakuji, že přes magický portál se do tohoto dolu občané města Thyris dostanou i s prázdnými kapsy!
23.04.08, 21:22 mesto odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
II. Thyriský důl
Na vědomost lidu se dává, že byl tento důl na dobu, než proběhne válečná porada, uzavřen!
Kbyby přecijen někdo prošel do dolu, nečeká ho nic víc, než smrt.

Další informace budou vytroubeny po válečné poradě.


Za město Thyris, správce města, Tribun Maxwel
20.03.08, 09:35 mesto odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Hádej, hádej!
Ačkoliv je město Thyris, stále z části obsazeno jednotkami temné armády, život se v něm nezastavil. Proto bychom vás rádi v neděli, 23 dne tohoto měsíce, kolem 6 hodiny večerní, pozvali na městské předměstí kde prověříme váš důvtip soutěží v hádankách. Vstupné činí 5 zlatých mincí a bude použito jako část hlavní výhry. Přijdťe si zasoutěžit, změřit svoje síly s ostatními, pobavit se a nebo vyhrát zajímavé ceny.

Za Pretoriánskou gardu se na vás těší organizátor akce Alkin de Serevin.
11.03.08, 11:37 mesto odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Informace k blízké budoucnosti
Temná armáda

Válečný stav
I když se podařilo docílit velkého avšak jen dílčího vítězství, stále se nepodařilo osvobodit celý Thyris. Proto je stále vyhlášen ve městě válečný stav a vstup do jižního Thyrisu je stále uzavřen. Žádám všechny občany a návštěvníky Thyrisu aby tuto skutečnost respektovali a nepokoušeli se do jižních částí Thyrisu dostat.

Nalezení kamenů vědění
Během bitvy byly nalezeny další dva kameny vědění. Jak bylo zjištěno, společná síla kamenů dokáže oslabit Drakkarimy, přinejmenším jejich zrak. Kameny jsou zatím nalezeny tři. První z kamenů byl nalezen v kobkách sídla temné Nekromantky Akiry před dlouhou dobou, kdy byl andorský důl „bohatší“ o portál kamsi do neznámé časové roviny. Jak to s Akirou dopadlo, naleznete ZDE pod titulkem „Padlý Paladin“. Druhý a třetí kámen vědění byl získán od jednoho z Quanzirů, při nedávné bitvě s Temnými v Havantu.

Velká bitva ras pod pouští
Ještě před útokem skřetů na Andarii proběhla nedalekou pouště obrovská bitva mezi rasami lidí, barbarů a elfů. Od této bitvy také pochází nalezené artefakty a hrobky králů, které se zatím nepodařilo otevřít. Symboly moci, které se dle předpokladů v hrobkách nacházejí, po vyzvednutí a předání do rukou zástupců ras barbarů, elfů a lidí korunují nové krále těchto tří ras. Preatorianská Garda sesbírala dost poznatků o historii Andarie a brzy budou pro všechny občany sepsány a zpřístupněny v Thyriské knihovně.

Novinky v Thyrisu

Propojení Thyrisu a předměstí
Jak si již mnoho z vás všimlo, byl postaven most spojující město Thyris s jeho předměstím. Slibujeme si od toho snadnější přístupnost obou částí a většího zaplnění předměstí občany Thyrisu. Na vzniklých volných místech je plánována výstavba kulturních zařízení. I vy můžete navrhnout jaká zařízení a stavby to budou.

Zlevnění pronájmů a daní
Během několika dní dojde k razantnímu zlevnění všech dostupných pronájmů ve městě a daní. Nově se do města budou moci přihlásit pouze lidé. Současný seznam všech občanů bude východiskem k dalšímu osidlování a utužování lidské rasy jako celku. Výjimky budou posuzovány individuálně.

Thyriská barva - barva lidské rasy
Praetoriánské gardě se podařilo shromáždit všechny potřebné útržky receptu pro novou barvu pro Thyriské občany. V dohledné době se budeme snažit kontaktovat královského alchymistu a dle receptu barvu pro vás umíchat. Vznikne tak možnost dokončit myšlenku s Thyriským stejnokrojem a kombinací dvou až tří barev pro standartu Thyriské říše.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriské říše
23.01.08, 22:26 mesto odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Ojedinělá párty v černé a bílé
ČERNO - BÍLÁ PÁRTY


Praetoriánská garda vás všechny zve na tuto ojedinělou party. Zváni jsou všichni, kteří dodrží předem stanovené oblečení. Pokud nedodrží, nebudou na tuto společenskou událost vpuštěni.

Nejvhodnější oblečení:
oblečení z tmavé látky
oblečení z hedvábí
doplňky ze stříbra
doplňky z temného kovu
boty tmavě šedé či z hedvábí

Další povolené oblečení:
oblečení z obyčejné bílé látky vyjma PLÁŠTĚ (v základu je světle šedý - NEPŘÍPUSTNÉ)
oblečení obarvené tou nejtmavší namíchatelnou šedou (skoro černá)
drátěné či kroužkové kalhoty ze stříbra
drátěné či kroužkové kalhoty z temného kovu
Nic jiného povoleno není: žádné zlato, mythril, ocel apod.. !!!!

Důležité
Prosím všechny řemeslníky, kteří se zúčastní Andorského trhu od šesti hodin, aby byli připraveni šít oblečení z výše uvedených látek !!! Každý kdo si bude chtít něco ušít na poslední chvíli před zahájením párty, bude mít možnost právě na Andorském trhu !

Je jen na vás jestli přijdete v černém, bílém či v kombinaci obou barev. CECHOVNÍ a FRAKČNÍ BARVY NEJSOU POVOLENÉ !!!
Pro ty, kteří náhodou dorazí v nevhodném oblečení, budou pro ně před vstupem umístěny kádě s povolenou barvou, aby se mohli party zúčastnit.

Povolení vstupu:
Na stanovenou dobu bude zrušen zákaz vstupu těmto osobám:
Členům elfské frakce Menel Sanga
Členům cechu Andělé Temna
Podmínka: POUZE pro vstup na tuto společenskou party. Pokud byste se chtěli "podívat" na Thyriský hřbitov,předměstí či kamkoliv jinam na Thyriském uzemí zákaz vstupu platí nadále. Nepřípustná je jakákoliv výtržnost či jen sebemenší náznak jakéhokoliv problému. Pokud by k nečemu podobnému mělo dojít, budete OKAMŽITĚ umístěni na dva dny do Thyriského žaláře.

Informace:
Datum konání: Neděle 27.1.2008
Čas začátku: 19:00
Místo konání: Thyriská hospoda vedle náměstí
Pohoštění: bude připraveno několik menších zákusků, další jídlo a pití si každý bude kupovat sám.

Na všechny se těší Konzul Malagar a Praetoriánská garda
09.01.08, 11:29 mesto odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Uzavření pronájmů
Proběhlo uzavření pronájmů č.7 , 6 a 14 ve městě Thyris a pronájmu č.7 na předměstí Thyrisu. Prosím všechny, kteří si chtějí zaplatit tyto pronájmy, aby se poohlédli v Thyrisu po jiném. Určitě najdete pro sebe vhodný.

Děkuji.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist